•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 27, Issue 5 (2022)

Research Articles

PDF

Approximation Algorithm for the Balanced 2-Correlation Clustering Problem
Sai Ji, Dachuan Xu, Donglei Du, Ling Gai, and Zhongrui Zhao

PDF

Algorithms for the Prize-Collecting k-Steiner Tree Problem
Lu Han, Changjun Wang, Dachuan Xu, and Dongmei Zhang

PDF

New Benchmark for Household Garbage Image Recognition
Zhize Wu, Huanyi Li, Xiaofeng Wang, Zijun Wu, Le Zou, Lixiang Xu, and Ming Tan

PDF

A Pixel–Channel Hybrid Attention Model for Image Processing
Qiang Hua, Liyou Chen, Pan Li, Shipeng Zhao, and Yan Li

PDF

Distributed Consensus for Blockchains in Internet-of-Things Networks
Li Yang, Yifei Zou, Minghui Xu, Yicheng Xu, Dongxiao Yu, and Xiuzhen Cheng

PDF

Protein Residue Contact Prediction Based on Deep Learning and Massive Statistical Features from Multi-Sequence Alignment
Huiling Zhang, Min Hao, Hao Wu, Hing-Fung Ting, Yihong Tang, Wenhui Xi, and Yanjie Wei

PDF

Graph Convolutional Network Combined with Semantic Feature Guidance for Deep Clustering
Junfen Chen, Jie Han, Xiangjie Meng, Yan Li, and Haifeng Li

PDF

Object Counting Using a Refinement Network
Lehan Sun, Junjie Ma, and Liping Jing

Erratum

TST cover