•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 27, Issue 3 (2022)

Regular Articles

PDF

Privacy-Aware Examination Results Ranking for the Balance Between Teachers and Mothers
Qunying Yuan, Dongxing Wang, Yuanyuan Zhao, Yong Sang, Fan Wang, Yuwen Liu, and Ying Miao

PDF

CDCAT: A Multi-Language Cross-Document Entity and Event Coreference Annotation Tool
Yang Xu, Boming Xia, Yueliang Wan, Fan Zhang, Jiabo Xu, and Huansheng Ning

PDF

Spatial-Temporal ConvLSTM for Vehicle Driving Intention Prediction
He Huang, Zheni Zeng, Danya Yao, Xin Pei, and Yi Zhang

PDF

Visual Information Based Social Force Model for Crowd Evacuation
Wenhan Wu, Maoyin Chen, Jinghai Li, Binglu Liu, Xiaolu Wang, and Xiaoping Zheng

PDF

Garbage Collection and Data Recovery for N2DB
Shiyu Cai, Kang Chen, Mengxing Liu, Xuyang Liu, Yongwei Wu, and Weimin Zheng

PDF

Optimized Relinearization Algorithm of the Multikey Homomorphic Encryption Scheme
Xiaoyuan Yang, Shangwen Zheng, Tanping Zhou, Yao Liu, and Xiaoliang Che

Special Section on Integrated Circuit

PDF

Developments and Applications of Tunneling Magnetoresistance Sensors
Shaohua Yan, Zitong Zhou, Yaodi Yang, Qunwen Leng, and Weisheng Zhao

PDF

Memristor-Based Signal Processing for Edge Computing
Han Zhao, Zhengwu Liu, Jianshi Tang, Bin Gao, Yufeng Zhang, He Qian, and Huaqiang Wu

PDF

Overview of Ultra-Wideband Transceivers—System Architectures and Applications
Bowen Wang, Haixin Song, Woogeun Rhee, and Zhihua Wang

PDF

Review of Technologies for High-Voltage Integrated Circuits
Bo Zhang, Wentong Zhang, Le Zhu, Jian Zu, Ming Qiao, and Zhaoji Li

PDF

Building a Post-Layout Simulation Performance Model with Global Mapping Model Fusion Technique
Zhikai Wang, Wenfei Hu, Sen Yin, Ruitao Wang, Jian Zhang, Yan Wang, and Zuochang Ye

PDF

Advanced Process and Electron Device Technology
Dan Zhang, Xiaojing Su, Hao Chang, Hao Xu, Xiaolei Wang, Xiaobin He, Junjie Li, Fei Zhao, Qide Yao, Yanna Luo, Xueli Ma, Hong Yang, Yongliang Li, Zhenhua Wu, Yajuan Su, Tao Yang, Yayi Wei, Anyan Du, Huilong Zhu, Junfeng Li, Huaxiang Yin, Jun Luo, Tianchun Ye, and Wenwu Wang

TST cover