•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 27, Issue 2 (2022)

Research Articles

Link

Efficient Top/Bottom-
Jinbao Wang, Zhuojun Duan, Xixian Han, and Donghua Yang

Link

Implementation of Abstract MAC Layer Under Jamming
Yifei Zou, Minghui Xu, Dongxiao Yu, Liandong Chen, Shaoyong Guo, and Xiaoshuang Xing

Link

Artificial Intelligence for Edge Service Optimization in Internet of Vehicles: A Survey
Xiaolong Xu, Haoyuan Li, Weijie Xu, Zhongjian Liu, Liang Yao, and Fei Dai

Link

Research Advances on AI-Powered Thermal Management for Data Centers
Hui Liu, AbdusSalam Aljbri, Jie Song, Jinqing Jiang, and Chun Hua

Link

A Truncated SVD-Based ARIMA Model for Multiple QoS Prediction in Mobile Edge Computing
Chao Yan, Yankun Zhang, Weiyi Zhong, Can Zhang, and Baogui Xin

Link

Secure Scheme for Locating Disease-Causing Genes Based on Multi-Key Homomorphic Encryption
Tanping Zhou, Wenchao Liu, Ningbo Li, Xiaoyuan Yang, Yiliang Han, and Shangwen Zheng

Link

An Axiom System of Probabilistic Mu-Calculus
Wanwei Liu, Junnan Xu, David N. Jansen, Andrea Turrini, and Lijun Zhang

Link

Asymmetric Deep Hashing for Person Re-Identifications
Yali Zhao, Yali Li, and Shengjin Wang

Link

Automatic Modulation Recognition Based on CNN and GRU
Fugang Liu, Ziwei Zhang, and Ruolin Zhou

TST cover