•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 26, Issue 2 (2021)

Research Articles

PDF

LTSA-LE: A Local Tangent Space Alignment Label Enhancement Algorithm
Chao Tan, Genlin Ji, Richen Liu, and Yanqiu Cao

PDF

A Hybrid Unsupervised Clustering-Based Anomaly Detection Method
Guo Pu, Lijuan Wang, Jun Shen, and Fang Dong

PDF

An Anti-Recompression Video Watermarking Algorithm in Bitstream Domain
Jing Sun, Xiaoping Jiang, Jin Liu, Fan Zhang, and Congying Li

PDF

Unsupervised Nonlinear Adaptive Manifold Learning for Global and Local Information
Jiajun Gao, Fanzhang Li, Bangjun Wang, and Helan Liang

PDF

Visual Perception-Based Fault Diagnosis in Froth Flotation Using Statistical Approaches
Jin Zhang, Zhaohui Tang, Yongfang Xie, Mingxi Ai, and Weihua Gui

PDF

Sampling-Based Approximate Skyline Query in Sensor Equipped IoT Networks
Ji Li, Akshita Maradapu Vera Venkata Sai, Xiuzhen Cheng, Wei Cheng, Zhi Tian, and Yingshu Li

PDF

Utility Aware Offloading for Mobile-Edge Computing
Ran Bi, Qian Liu, Jiankang Ren, and Guozhen Tan

TST cover