•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 25, Issue 6 (2020)

Research Articles

PDF

Improved Dota2 Lineup Recommendation Model Based on a Bidirectional LSTM
Lei Zhang, Chenbo Xu, Yihua Gao, Yi Han, Xiaojiang Du, and Zhihong Tian

PDF

Hybrid Semantic Service Matchmaking Method Based on a Random Forest
Wei Jiang, Junyu Lin, Huiqiang Wang, and Shichen Zou

PDF

An Architecture for Software Engineering Gamification
Oscar Pedreira, Félix García, Mario Piattini, Alejandro Cortiñas, and Ana Cerdeira-Pena

PDF

A Survey of Game Theory as Applied to Social Networks
Xinfang Song, Wei Jiang, Xiaohui Liu, Hui Lu, Zhihong Tian, and Xiaojiang Du

PDF

Distributed Beamforming Based Wireless Power Transfer: Analysis and Realization
Xiaoran Fan, Han Ding, Yanyong Zhang, Wade Trappe, Zhu Han, and Rich Howard

PDF

Preserving Personalized Location Privacy in Ride-Hailing Service
Youssef Khazbak, Jingyao Fan, Sencun Zhu, and Guohong Cao

TST cover