•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 20, Issue 2 (2015)

Research Articles

PDF

Load Profiling and Its Application to Demand Response: A Review
Yi Wang, Qixin Chen, Chongqing Kang, Mingming Zhang, Ke Wang, and Yun Zhao

PDF

Adaptive Electric Load Forecaster
Mingchui Dong and Chinwang Lou

PDF

Non-Uniform APSK Optimization for BICM Systems
Keqian Yan, Kewu Peng, Fang Yang, and Jian Song

PDF

Deadlock Detection in FPGA Design: A Practical Approach
Dexi Wang, Fei He, Yangdong Deng, Chao Su, Ming Gu, and Jiaguang Sun

TST cover