•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 20, Issue 1 (2015)

Research Articles

PDF

Sensorless Sensing with WiFi
Zimu Zhou, Chenshu Wu, Zheng Yang, and Yunhao Liu

PDF

I-sieve: An Inline High Performance Deduplication System Used in Cloud Storage
Jibin Wang, Zhigang Zhao, Zhaogang Xu, Hu Zhang, Liang Li, and Ying Guo

PDF

Secure Sensitive Data Sharing on a Big Data Platform
Xinhua Dong, Ruixuan Li, Heng He, Wanwan Zhou, Zhengyuan Xue, and Hao Wu

PDF

Efficient Multi-Tenant Virtual Machine Allocation in Cloud Data Centers
Jiaxin Li, Dongsheng Li, Yuming Ye, and Xicheng Lu

PDF

An Optimization Algorithm for Service Composition Based on an Improved FOA
Yiwen Zhang, Guangming Cui, Yan Wang, Xing Guo, and Shu Zhao

PDF

A Survey of Bitmap Index Compression Algorithms for Big Data
Zhen Chen, Yuhao Wen, Junwei Cao, Wenxun Zheng, Jiahui Chang, Yinjun Wu, Ge Ma, Mourad Hakmaoui, and Guodong Peng

TST cover