•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 18, Issue 5 (2013)

Research Articles

PDF

Patterns of Chromatin-Modifications Discriminate Different Genomic Features in Arabidopsis
Anuj Srivastava, Xiaoyu Zhang, Sal LaMarca, Liming Cai, and Russell L. Malmberg

PDF

Early Diagnostic Value of Circulating MiRNA-21 in Lung Cancer: A Meta-Analysis
Chang Liu, Youping Deng, Leilei Wang, Yong Mei, and Rui Zhang

PDF

Distances Between Phylogenetic Trees: A Survey
Feng Shi, Qilong Feng, Jianer Chen, Lusheng Wang, and Jianxin Wang

PDF

De Novo Assembly Methods for Next Generation Sequencing Data
Yiming He, Zhen Zhang, Xiaoqing Peng, Fangxiang Wu, and Jianxin Wang

PDF

Visualization of Biomolecular Networks’ Comparison on Cytoscape
Jiang Xie, Zhonghua Zhou, Kai Lu, Luonan Chen, and Wu Zhang

TST cover