•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 18, Issue 1 (2013)

Research Articles

PDF

M2M: A Simple Matlab-to-MapReduce Translator for Cloud Computing
Junbo Zhang, Dong Xiang, Tianrui Li, and Yi Pan

PDF

GPGPU Cloud: A Paradigm for General Purpose Computing
Liang Hu, Xilong Che, and Zhenzhen Xie

PDF

Low Complexity LDPC Decoder with Modified Sum-Product Algorithm
Chen Qian, Weilong Lei, and Zhaocheng Wang

PDF

Sparse Representation for Face Recognition Based on Constraint Sampling and Face Alignment
Jing Wang, Guangda Su, Ying Xiong, Jiansheng Chen, Yan Shang, Jiongxin Liu, and Xiaolong Ren

PDF

Knowledge Map Mining of Financial Data
Wenhui Shou, Wenhui Fan, Boyuan Liu, and Yuyang Lai

PDF

Ginix: Generalized Inverted Index for Keyword Search
Hao Wu, Guoliang Li, and Lizhu Zhou

TST cover