Most Recent Additions*

 

A pilot study of clinical cell therapies in Alzheimer’s disease
Xiaoling Guo, Yunliang Wang, Yan Li, Yanqiu Liu, Ying Liu, Di Chen, Juan Xiao, Wenyong Gao, Bo Zhou, Yajun Liu, Ran Liu, Weidong Chen, Fei Liu, Deqiang Guo, Gensheng Mao, and Hongyun Huang

 

Analysis of risk factors of delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning
He Gao, Lifang Xu, Bo Zhou, Lin Li, Hui Sun, Xiaoling Guo, and Liqun Ren

 

The Ilizarov technique in treating denervated ankle-foot deformities
Dong Wang, Jun-Jun Shi, Le Zhang, Ying-Wei Jia, Hu-Yun Qiao, Hong Liu, Bao-Na Wang, Jian-Cheng Zang, Si-He Qin, and Yong-Hong Zhang

 

Silencing myelin protein zero-like 1 expression suppresses cell proliferation and invasiveness of human glioma cells by inhibiting multiple cancer-associated signal pathways
Simiao Zhang, Sandian Zhang, Hongzhen Wang, Xuege Huang, Jinzhi Wang, Jingna Li, Dan Cheng, Hongwei Wang, Daru Lu, and Yunliang Wang

 

A novel intelligent microcatheter-shaping method for embolization of intracranial aneurysm
Ling Song, Wei Ni, Wenzhi Wang, Guangming Yang, Jianjun Li, Xue Feng, Lan Qin, Wangsheng Lu, Yuxiang Gu, and Yin Yin

 

Progress in facial reinnervation
Hanshuo Zhu, Lin Shen, Min Yang, and Xuesheng Zheng

PDF

Pyrochlore-based high-entropy ceramics for capacitive energy storage
Yiying CHEN, Junlei QI, Minhao ZHANG, Zixi LUO, and Yuan-Hua LIN

PDF

Fabrication, microstructure, and properties of 8 mol% yttria-stabilized zirconia (8YSZ) transparent ceramics
Penghui CHEN, Xiaoying LI, Feng TIAN, Ziyu LIU, Dianjun HU, Tengfei XIE, Qiang LIU, and Jiang LI

PDF

Robust Joule-heating ceramic reactors for catalytic CO oxidation
Fangsheng LIU, Zhibo ZHAO, Yuyao MA, Yi GAO, Jiajie LI, Xun HU, Zhengmao YE, Yihan LING, and Dehua DONG

PDF

Carrier and microstructure tuning for improving the thermoelectric properties of Ag8SnSe6 via introducing SnBr2
Zhonghai YU, Xiuxia WANG, Chengyan LIU, Yiran CHENG, Zhongwei ZHANG, Ruifan SI, Xiaobo BAI, Xiaokai HU, Jie GAO, Ying PENG, and Lei MIAO

PDF

Efficient photocatalytic hydrogen evolution coupled with benzaldehyde production over 0D Cd0.5Zn0.5S/2D Ti3C2 Schottky heterojunction
Junnan TAO, Mingyuan WANG, Guiwu LIU, Qinqin LIU, Lei LU, Neng WAN, Hua TANG, and Guanjun QIAO

PDF

High-temperature transport properties of BaSn1-xScxO3-δ ceramic materials as promising electrolytes for protonic ceramic fuel cells
Inna A. ZVONAREVA, Alexey М. MINEEV, Natalia A. TARASOVA, Xian-Zhu FU, and Dmitry A. MEDVEDEV

PDF

Boron-modified perhydropolysilazane towards facile synthesis of amorphous SiBN ceramic with excellent thermal stability
Ying ZHAN, Wei LI, Tianshu JIANG, Claudia FASEL, Emmanuel III RICOHERMOSO, Jan BERNAUER, Zhaoju YU, Zhenghao WU, Florian MÜLLER-PLATHE, Leopoldo MOLINA-LUNA, Ralf GROTTENMÜLLER, and Ralf RIEDEL

PDF

Al-modification for PS-PVD 7YSZ TBCs to improve particle erosion and thermal cycle performances
Xiaofeng ZHANG, Ming LI, Ao ZHANG, Shuangquan GUO, Jie MAO, Chunming DENG, Panpan WANG, Changguang DENG, Junli FENG, Min LIU, Kesong ZHOU, and Cheng LAI

*Updated as of 06/09/23.