•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 6 (2016)

Review Article

Link

Optoelectronic devices based on two-dimensional transition metal dichalcogenides
He Tian, Matthew L. Chin, Sina Najmaei, Qiushi Guo, Fengnian Xia, Han Wang, and Madan Dubey

Research Articles

Link

Low-temperature processed solar cells with formamidinium tin halide perovskite/fullerene heterojunctions
Meng Zhang, Miaoqiang Lyu, Jung-Ho Yun, Mahir Noori, Xiaojing Zhou, Nathan A. Cooling, Qiong Wang, Hua Yu, Paul C. Dastoor, and Lianzhou Wang

Link

Pd-Ag alloy hollow nanostructures with interatomic charge polarization for enhanced electrocatalytic formic acid oxidation
Dong Liu, Maolin Xie, Chengming Wang, Lingwen Liao, Lu Qiu, Jun Ma, Hao Huang, Ran Long, Jun Jiang, and Yujie Xiong

Link

Facile fabrication of integrated three-dimensional C-MoSe2/reduced graphene oxide composite with enhanced performance for sodium storage
Dong Xie, Wangjia Tang, Yadong Wang, Xinhui Xia, Yu Zhong, Ding Zhou, Donghuang Wang, Xiuli Wang, and Jiangping Tu

Link

Increasing open circuit voltage by adjusting work function of hole-transporting materials in perovskite solar cells
Weibo Yan, Yu Li, Senyun Ye, Yunlong Li, Haixia Rao, Zhiwei Liu, Shufeng Wang, Zuqiang Bian, and Chunhui Huang

Link

In vitro studies of polyethyleneimine coated miRNA microspheres as anticancer agents
Irena Rytblat, Ning Wu, Huangli Xu, Aharon Gedanken, and Xiukun Lin

Link

High-concentration dispersions of exfoliated MoS2 sheets stabilized by freeze-dried silk fibroin powder
HeungBo Sim, JiYong Lee, Byeongho Park, Sun Jun Kim, Shinill Kang, WonHyoung Ryu, and Seong Chan Jun

Link

A novel oscillator based on heterogeneous carbon@MoS2 nanotubes
Wugui Jiang, Yonghui Zeng, Qinghua Qin, and Qianghui Luo

Link

Performance projections for ballistic carbon nanotube FinFET at circuit level
Panpan Zhang, Chenguang Qiu, Zhiyong Zhang, Li Ding, Bingyan Chen, and Lianmao Peng

Link

The origins of the broadband photoluminescence from carbon nitrides and applications to white light emitting
Zhixing Gan, Yun Shan, Jiarui Chen, Qingfeng Gui, Qizhen Zhang, Shouping Nie, and Xinglong Wu

Link

Superior electrocatalytic activity of mesoporous Au film templated from diblock copolymer micelles
Cuiling Li, Bo Jiang, Hungru Chen, Masataka Imura, Liwen Sang, Victor Malgras, Yoshio Bando, Tansir Ahamad, Saad M. Alshehri, Satoshi Tominaka, and Yusuke Yamauchi

Link

Inhibition of hypoxia-inducible factor 1 with acriflavine sensitizes hypoxic tumor cells to photodynamic therapy with zinc phthalocyanine-encapsulating cationic liposomes
Mans Broekgaarden, Ruud Weijer, Massis Krekorian, Bas van den IJssel, Milan Kos, Lindy K. Alles, Albert C. van Wijk, Zsolt Bikadi, Eszter Hazai, Thomas M. van Gulik, and Michal Heger

Link

Low-temperature quantum transport in CVD-grown single crystal graphene
Shaohua Xiang, Vaidotas Miseikis, Luca Planat, Stefano Guiducci, Stefano Roddaro, Camilla Coletti, Fabio Beltram, and Stefan Heun

Link

In situ synthesis of chemically bonded NaTi2(PO4)3/rGO 2D nanocomposite for high-rate sodium-ion batteries
Ha-Kyung Roh, Hyun-Kyung Kim, Myeong-Seong Kim, Dong-Hyun Kim, Kyung Yoon Chung, Kwang Chul Roh, and Kwang-Bum Kim

Link

Photocatalytic CO2 reduction highly enhanced by oxygen vacancies on Pt-nanoparticle-dispersed gallium oxide
Yun-Xiang Pan, Zheng-Qing Sun, Huai-Ping Cong, Yu-Long Men, Sen Xin, Jie Song, and Shu-Hong Yu

Link

Surface plasmon enhancement of photoluminescence in photo-chemically synthesized graphene quantum dot and Au nanosphere
Byeongho Park, Sun Jun Kim, Ji Soo Sohn, Min Sik Nam, Shinill Kang, and Seong Chan Jun

Link

Thickness-dependent morphologies of Ag on n-layer MoS2 and its surface-enhanced Raman scattering
Ya Deng, Minjiang Chen, Jian Zhang, Zihao Wang, Wenbin Huang, Yun Zhao, Jean Pierre Nshimiyimana, Xiao Hu, Xiannian Chi, Gu Hou, Xueyao Zhang, Yanjun Guo, and Lianfeng Sun

Link

Combining infrared and mode synthesizing atomic force microscopy: Application to the study of lipid vesicles inside Streptomyces bacteria
Pauline Vitry, Rolando Rebois, Eric Bourillot, Ariane Deniset-Besseau, Marie-Joelle Virolle, Eric Lesniewska, and Alexandre Dazzi

Nano Research cover