•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 4 (2016)

Review Article

Link

Theoretical study on rotary-sliding disk triboelectric nanogenerators in contact and non-contact modes
Tao Jiang, Xiangyu Chen, Keda Yang, Changbao Han, Wei Tang, and Zhong Lin Wang

Research Articles

Link

Triboelectricity-assisted transfer of graphene for flexible optoelectronic applications
Shuo Liu, Qingliang Liao, Shengnan Lu, Xiaohui Zhang, Zheng Zhang, Guangjie Zhang, and Yue Zhang

Link

A transparent, conducting tape for flexible electronics
Ya Huang, Suiyang Liao, Jie Ren, Bilal Khalid, Hailin Peng, and Hui Wu

Link

External stimuli controlled multiferroic charge-transfer crystals
Wei Qin, Xiaomin Chen, Jessica Lohrman, Maogang Gong, Guoliang Yuan, Manfred Wuttig, and Shenqiang Ren

Link

Lateral composition-graded semiconductor nanoribbons for multi-color nanolasers
Xiujuan Zhuang, Pengfei Guo, Qinglin Zhang, Huawei Liu, Dan Li, Wei Hu, Xiaoli Zhu, Hong Zhou, and Anlian Pan

Link

Phosphorylcholine polymer nanocapsules prolong the circulation time and reduce the immunogenicity of therapeutic proteins
Sheng Liang, Yang Liu, Xin Jin, Gan Liu, Jing Wen, Linlin Zhang, Jie Li, Xubo Yuan, Irvin S. Y. Chen, Wei Chen, Hui Wang, Linqi Shi, Xinyuan Zhu, and Yunfeng Lu

Link

Indentation fracture toughness of single-crystal Bi2Te3 topological insulators
Caterina Lamuta, Anna Cupolillo, Antonio Politano, Ziya S. Aliev, Mahammad B. Babanly, Evgueni V. Chulkov, and Leonardo Pagnotta

Link

Porous ternary complex metal oxide nanoparticles converted from core/shell nanoparticles
Jaewon Lee, Huazhang Zhu, Gautam Ganapati Yadav, James Caruthers, and Yue Wu

Link

Gold nanoprisms as a hybrid in vivo cancer theranostic platform for in situ photoacoustic imaging, angiography, and localized hyperthermia
Chenchen Bao, Joo Conde, Fei Pan, Chao Li, Chunlei Zhang, Furong Tian, Shujing Liang, Jesus M. de la Fuente, and Daxiang Cui

Link

Mass transport phenomena in copper nanowires at high current density
Yu-Ting Huang, Chun-Wei Huang, Jui-Yuan Chen, Yi-Hsin Ting, Shao-Liang Cheng, Chien-Neng Liao, and Wen-Wei Wu

Link

Polyoxometalate-based nanozyme: Design of a multifunctional enzyme for multi-faceted treatment of Alzheimer’s disease
Nan Gao, Kai Dong, Andong Zhao, Hanjun Sun, Ying Wang, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu

Link

Influence of carrier concentration on the resistive switching characteristics of a ZnO-based memristor
Yihui Sun, Xiaoqin Yan, Xin Zheng, Yichong Liu, Yanwei Shen, and Yue Zhang

Link

Vertically stacked holey graphene/polyaniline heterostructures with enhanced energy storage for on-chip micro-supercapacitors
Xiaocong Tian, Bei Xiao, Xu Xu, Lin Xu, Zehua Liu, Zhaoyang Wang, Mengyu Yan, Qiulong Wei, and Liqiang Mai

Link

TbF3 nanoparticles as dual-mode contrast agents for ultrahigh field magnetic resonance imaging and X-ray computed tomography
Xiaoyu Zheng, Yanjie Wang, Lingdong Sun, Naixiu Chen, Lindong Li, Shuo Shi, Sivakumar Malaisamy, and Chunhua Yan

Link

Ultrasmall Au10 clusters anchored on pyramid-capped rectangular TiO2 for olefin oxidation
Lixiong Li, Shuangshuang Huang, Jianjun Song, Nating Yang, Jingwei Liu, Yuyun Chen, Yuhan Sun, Rongchao Jin, and Yan Zhu

Link

Supported single Au(III) ion catalysts for high performance in the reactions of 1,3-dicarbonyls with alcohols
Daowei Gao, Xin Zhang, Ying Yang, Xiaoping Dai, Hui Sun, Yuchen Qin, and Aijun Duan

Link

Boosting the superconducting spin valve effect in a metallic superconductor/ferromagnet heterostructure
Pavel V. Leksin, Andrey A. Kamashev, Joachim Schumann, Vladislav E. Kataev, Jürgen Thomas, Bernd Büchner, and Ilgiz A. Garifullin

Link

Pd-dispersed CuS hetero-nanoplates for selective hydrogenation of phenylacetylene
Yu Wang, Zheng Chen, Rongan Shen, Xing Cao, Yueguang Chen, Chen Chen, Dingsheng Wang, Qing Peng, and Yadong Li

Nano Research cover