•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 12 (2016)

Review Articles

Research Articles

Link

A wrinkle to sub-100 nm yolk/shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles
Hualin Ding, Yunxia Zhang, Sichao Xu, and Guanghai Li

Link

Temperature dependence of pyro-phototronic effect on self-powered ZnO/perovskite heterostructured photodetectors
Wenbo Peng, Ruomeng Yu, Xingfu Wang, Zhaona Wang, Haiyang Zou, Yongning He, and Zhong Lin Wang

Link

Near-infrared light-driven Janus capsule motors: Fabrication, propulsion, and simulation
Yingjie Wu, Tieyan Si, Jingxin Shao, Zhiguang Wu, and Qiang He

Link

Interlayer coupling in anisotropic/isotropic van der Waals heterostructures of ReS2 and MoS2 monolayers
Mei Zhao, Wenting Zhang, Manman Liu, Chao Zou, Keqin Yang, Yun Yang, Youqing Dong, Lijie Zhang, and Shaoming Huang

Link

Defects as a factor limiting carrier mobility in WSe2: A spectroscopic investigation
Zhangting Wu, Zhongzhong Luo, Yuting Shen, Weiwei Zhao, Wenhui Wang, Haiyan Nan, Xitao Guo, Litao Sun, Xinran Wang, Yumeng You, and Zhenhua Ni

Link

Nanowatt power operation of silicon nanowire NAND logic gates on bendable substrates
Junggwon Yun, Myeongwon Lee, Youngin Jeon, Minsuk Kim, Yoonjoong Kim, Doohyeok Lim, and Sangsig Kim

Link

Observing the evolution of graphene layers at high current density
Chun-Wei Huang, Jui-Yuan Chen, Chung-Hua Chiu, Cheng-Lun Hsin, Tseung-Yuen Tseng, and Wen-Wei Wu

Link

Flexible and transparent triboelectric nanogenerator based on high performance well-ordered porous PDMS dielectric film
Xianming He, Xiaojing Mu, Quan Wen, Zhiyu Wen, Jun Yang, Chenguo Hu, and Haofei Shi

Link

Aerodynamic levitated laser annealing method to defective titanium dioxide with enhanced photocatalytic performance
Hehe Wei, Xiaoguang Ma, Liu Gu, Jianqiang Li, Wenjie Si, Gang Ou, Wen Yu, Chunsong Zhao, Jiaying Li, Mingjun Song, Zhijian Peng, and Hui Wu

Link

Geometry dependent photoconductivity of In2S3 kinks synthesized by kinetically controlled thermal deposition
Xing Xiong, Qi Zhang, Lin Gan, Xing Zhou, Xiaonan Xing, Huiqiao Li, and Tianyou Zhai

Link

A highly durable catalyst based on Co x Mn3–x O4 nanosheets for low-temperature formaldehyde oxidation
Yongchao Huang, Kaihang Ye, Haibo Li, Wenjie Fan, Fengyi Zhao, Yuanming Zhang, and Hongbing Ji

Link

LiCoO2-catalyzed electrochemical oxidation of Li2CO3
Lijuan Fan, Daichun Tang, Deyu Wang, Zhaoxiang Wang, and Liquan Chen

Link

A hybrid carbon aerogel with both aligned and interconnected pores as interlayer for high-performance lithium–sulfur batteries
Mingkai Liu, Zhibin Yang, Hao Sun, Chao Lai, Xinsheng Zhao, Huisheng Peng, and Tianxi Liu

Link

Transparent heaters based on highly stable Cu nanowire films
Haitao Zhai, Ranran Wang, Xiao Wang, Yin Cheng, Liangjing Shi, and Jing Sun

Link

Self-supporting nanoporous gold-palladium overlayer bifunctional catalysts toward oxygen reduction and evolution reactions
Yan Wang, Wei Huang, Conghui Si, Jie Zhang, Xuejiao Yan, Chuanhong Jin, Yi Ding, and Zhonghua Zhang

Link

Crystallographic facet-dependent stress responses by polyhedral lead sulfide nanocrystals and the potential “safe-by-design” approach
Yun Chang, Kai Li, Yanlin Feng, Ning Liu, Yan Cheng, Xiujuan Sun, Yuqing Feng, Xi Li, Zhijian Wu, and Haiyuan Zhang

Link

Optimized stateful material implication logic for three-dimensional data manipulation
Gina C. Adam, Brian D. Hoskins, Mirko Prezioso, and Dmitri B. Strukov

Nano Research cover