•  
  •  
 
Nano Research

Volume 6, Number 8 (2013)

Review Article

Research Articles

Link

Continuous wafer-scale graphene on cubic-SiC(001)
Alexander N. Chaika, Olga V. Molodtsova, Alexei A. Zakharov, Dmitry Marchenko, Jaime Sánchez-Barriga, Andrei Varykhalov, Igor V. Shvets, and Victor Yu. Aristov

Link

Hybrid PdAg alloy-Au nanorods: Controlled growth, optical properties and electrochemical catalysis
Qiao Zhang, Xia Guo, Zhenxing Liang, Jianhuang Zeng, Jian Yang, and Shijun Liao

Link

Graphene-based Li-ion hybrid supercapacitors with ultrahigh performance
Kai Leng, Fan Zhang, Long Zhang, Tengfei Zhang, Yingpeng Wu, Yanhong Lu, Yi Huang, and Yongsheng Chen

Link

Electron-electron interactions in monolayer graphene quantum capacitors
Xiaolong Chen, Lin Wang, Wei Li, Yang Wang, Zefei Wu, Mingwei Zhang, Yu Han, Yuheng He, and Ning Wang

Link

Fabrication of large area hexagonal boron nitride thin films for bendable capacitors
Ning Guo, Jinquan Wei, Yi Jia, Huanhuan Sun, Yuhang Wang, Kehan Zhao, Xiaolan Shi, Liuwan Zhang, Xinming Li, Anyuan Cao, Hongwei Zhu, Kunlin Wang, and Dehai Wu

Link

Impact of nanocrystallinity segregation on the growth and morphology of nanocrystal superlattices
Yanfen Wan, Hervé Portalès, Nicolas Goubet, Alain Mermet, and Marie-Paule Pileni

Nano Research cover