•  
  •  
 
Nano Research

Volume 5, Number 4 (2012)

Research Articles

Link

Cellular localization, accumulation and trafficking of double-walled carbon nanotubes in human prostate cancer cells
Vera Neves, Andreas Gerondopoulos, Elena Heister, Carmen Tlmaciu, Emmanuel Flahaut, B. Soula, S. Ravi P. Silva, Johnjoe McFadden, and Helen M. Coley

Link

Effects of tip-nanotube interactions on atomic force microscopy imaging of carbon nanotubes
Rouholla Alizadegan, Albert D. Liao, Feng Xiong, Eric Pop, and K. Jimmy Hsia

Link

Vapour-phase graphene epitaxy at low temperatures
Lianchang Zhang, Zhiwen Shi, Donghua Liu, Rong Yang, Dongxia Shi, and Guangyu Zhang

Link

Photocatalytic, recyclable CdS nanoparticle-carbon nanotube hybrid sponges
Hongbian Li, Xuchun Gui, Chunyan Ji, Peixu Li, Zhen Li, Luhui Zhang, Enzheng Shi, Ke Zhu, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, and Anyuan Cao

Link

Dual-mode protein detection based on Fe3O4-Au hybrid nanoparticles
Lei Lou, Ke Yu, Zhengli Zhang, Rong Huang, Jianzhong Zhu, Yiting Wang, and Ziqiang Zhu

Link

Densely aligned graphene nanoribbons at ∼35 nm pitch
Liying Jiao, Liming Xie, and Hongjie Dai

Nano Research cover