•  
  •  
 
Nano Research

Volume 5, Number 2 (2012)

Research Articles

Link

Studies of graphene-based nanoelectromechanical switches
Zhiwen Shi, Hongliang Lu, Lianchang Zhang, Rong Yang, Yi Wang, Donghua Liu, Haiming Guo, Dongxia Shi, Hongjun Gao, Enge Wang, and Guangyu Zhang

Link

Charge transfer and retention in directly coupled Au-CdSe nanohybrids
Bo Gao, Yue Lin, Sijie Wei, Jie Zeng, Yuan Liao, Liuguo Chen, David Goldfeld, Xiaoping Wang, Yi Luo, Zhenchao Dong, and Jianguo Hou

Link

Is graphene aromatic?
Ivan A. Popov, Konstantin V. Bozhenko, and Alexander I. Boldyrev

Link

Functionalization of silicon nanowire surfaces with metal-organic frameworks
Nian Liu, Yan Yao, Judy J. Cha, Matthew T. McDowell, Yu Han, and Yi Cui

Link

Multiplexed dot immunoassay using Ag nanocubes, Au/Ag alloy nanoparticles, and Au/Ag nanocages
Elizaveta Panfilova, Alexander Shirokov, Boris Khlebtsov, Larisa Matora, and Nikolai Khlebtsov

Nano Research cover