•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 3 (2011)

Research Articles

Link

Selective gold deposition on a nanostructured block copolymer film crystallized by epitaxy
Claudio De Rosa, Finizia Auriemma, Rocco Di Girolamo, Rossella Aprea, and Annette Thierry

Link

Hot-electron effects in InAs nanowire Josephson junctions
Stefano Roddaro, Andrea Pescaglini, Daniele Ercolani, Lucia Sorba, Francesco Giazotto, and Fabio Beltram

Link

A facile one-step synthesis of TiO2/graphene composites for photodegradation of methyl orange
Haijiao Zhang, Panpan Xu, Guidong Du, Zhiwen Chen, Kokyo Oh, Dengyu Pan, and Zheng Jiao

Link

Vibrating carbon nanotubes as water pumps
Hu Qiu, Rong Shen, and Wanlin Guo

Link

Monolayer graphene as a saturable absorber in a mode-locked laser
Qiaoliang Bao, Han Zhang, Zhenhua Ni, Yu Wang, Lakshminarayana Polavarapu, Zexiang Shen, Qing-Hua Xu, Dingyuan Tang, and Kian Ping Loh

Link

Linear strain-gradient effect on the energy bandgap in bent CdS nanowires
Qiang Fu, Zi Yue Zhang, Liangzhi Kou, Peicai Wu, Xiaobing Han, Xinli Zhu, Jingyun Gao, Jun Xu, Qing Zhao, Wanlin Guo, and Dapeng Yu

Link

Catalyst-free growth of nanographene films on various substrates
Lianchang Zhang, Zhiwen Shi, Yi Wang, Rong Yang, Dongxia Shi, and Guangyu Zhang

Nano Research cover