•  
  •  
 
Nano Research

Volume 15, Number 2 (2022)

Review Articles

Link

Hollow structures as drug carriers: Recognition, response, and release
Decai Zhao, Nailiang Yang, Lekai Xu, Jiang Du, Yang Yang, and Dan Wang

Link

FluidFM for single-cell biophysics
Mi Li, Lianqing Liu, and Tomaso Zambelli

Research Articles

Link

Fully rubbery synaptic transistors made out of all-organic materials for elastic neurological electronic skin
Hyunseok Shim, Seonmin Jang, Jae Gyu Jang, Zhoulyu Rao, Jong-In Hong, Kyoseung Sim, and Cunjiang Yu

Link

Exo/endogenous factors co-activatable nanodevice for spatiotem-porally controlled miRNA imaging and guided tumor ablation
Zhenqiang Wang, Tao Ding, Liucan Wang, Shuai Wang, Meizhen Zhou, Jixi Zhang, and Kaiyong Cai

Link

Solution-processed top-contact electrodes strategy for organic crystalline field-effect transistor arrays
Xi Zhang, Xiaotong Zhao, Limei Rao, Jing Zhang, Mingchao Xiao, Danlei Zhu, Chunlei Li, Xiaosong Shi, Jie Liu, Jie Liu, and Lang Jiang

Link

Air-stable n-type transistors based on assembled aligned carbon nanotube arrays and their application in complementary metal- oxide-semiconductor electronics
Zhen Li, Katherine R. Jinkins, Dingzhou Cui, Mingrui Chen, Zhiyuan Zhao, Michael S. Arnold, and Chongwu Zhou

Link

Multi-scale regulation in S, N co-incorporated carbon encapsulated Fe-doped Co
Wenbin Wang, Yang Yang, Yang Zhao, Shuzhe Wang, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, and Youwen Liu

Link

Sulfur-vacancy-tunable interlayer magnetic coupling in centimeter- scale MoS
Hengli Duan, Guinan Li, Hao Tan, Chao Wang, Qian Li, Chuanchuan Liu, Yuewei Yin, Xiaoguang Li, Zeming Qi, and Wensheng Yan

Link

Electron scattering by Friedel oscillations in carbon nanotubes
Takumi Inaba, Takahiro Morimoto, Satoshi Yamazaki, and Toshiya Okazaki

Link

Tunable order in colloids of hard magnetic hexaferrite nanoplatelets
Artem A. Eliseev, Lev A. Trusov, Evgeny O. Anokhin, Andrei P. Chumakov, Vladimir V. Korolev, Anastasia E. Sleptsova, Peter Boesecke, Victoria I. Pryakhina, Vladimir Ya. Shur, Pavel E. Kazin, and Andrei A. Eliseev

Link

Endogenous Fe
Sijin Xiang, Zhongxiong Fan, Zichen Ye, Tianbao Zhu, Dao Shi, Shefang Ye, Zhenqing Hou, and Xiaolan Chen

Link

Towards intrinsically pure graphene grown on copper
Xiaozhi Xu, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Zhihong Zhang, Ran Wang, Fankai Zeng, Guoliang Cui, Xiaowen Zhang, Dingxin Zou, Yi Guo, Can Liu, Ying Fu, Xu Zhou, Muhong Wu, Zhujun Wang, Yue Zhao, Enke Wang, Zhilie Tang, Dapeng Yu, and Kaihui Liu

Link

Flexible quasi-solid-state sodium-ion full battery with ultralong cycle life, high energy density and high-rate capability
Chen-De Zhao, Jin-Zhi Guo, Zhen-Yi Gu, Xiao-Tong Wang, Xin-Xin Zhao, Wen-Hao Li, Hai-Yue Yu, and Xing-Long Wu

Link

Suitable lithium polysulfides diffusion and adsorption on CNTs@TiO
Mengmeng Zhen, Keliang Jiang, Sheng-Qi Guo, Boxiong Shen, and Huiling Liu

Link

NiCo
Haoquan Li, Long Chen, Pengfei Jin, Yafei Li, Jianxiang Pang, Juan Hou, Shanglong Peng, Gang Wang, and Yulin Shi

Link

Atomically dispersed N-coordinated Fe-Fe dual-sites with enhanced enzyme-like activities
Lei Jiao, Wei Ye, Yikun Kang, Yu Zhang, Weiqing Xu, Yu Wu, Wenling Gu, Weiyu Song, Yujie Xiong, and Chengzhou Zhu

Link

A multi-step induced strategy to fabricate core–shell Pt–Ni alloy as symmetric electrocatalysts for overall water splitting
Wenjuan Xu, Jinfa Chang, Yinggang Cheng, Hongqi Liu, Jifan Li, Yongjian Ai, Zenan Hu, Xinyue Zhang, Yiming Wang, Qionglin Liang, Yang Yang, and Hongbin Sun

Link

Ambient ammonia production via electrocatalytic nitrite reduction catalyzed by a CoP nanoarray
Guilai Wen, Jie Liang, Qian Liu, Tingshuai Li, Xuguang An, Fang Zhang, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Yonglan Luo, Qingquan Kong, and Xuping Sun

Link

Unique hollow heterostructured CdS/Cd
Wenjing Wang, Hanchu Chen, Jiakun Wu, Hui Wang, Shaoxiang Li, Bo Wang, Yanyan Li, Haifeng Lin, and Lei Wang

Link

Surface disorder engineering in ZnCdS for cocatalyst free visible light driven hydrogen production
Enna Ha, Shuhong Ruan, Danyang Li, Yuanmin Zhu, Yanping Chen, Jiangyuan Qiu, Zhaohui Chen, Tingting Xu, Jingyun Su, Luyang Wang, and Junqing Hu

Link

Nanomechanical sensor for rapid and ultrasensitive detection of tumor markers in serum using nanobody
Depeng Rao, Kainan Mei, Tianhao Yan, Yu Wang, Wenjie Wu, Ye Chen, Jianye Wang, Qingchuan Zhang, and Shangquan Wu

Link

Investigation of weak interlayer coupling in 2D layered GeS
Hui-Juan Yan, Zongbao Li, Shun-Chang Liu, Xia Wang, Xing Zhang, Ding-Jiang Xue, and Jin-Song Hu

Link

One-pot pyrolysis synthesis of highly active Ru/RuO
Fengyuan Zhu, Jiangyan Xue, Lingjian Zeng, Jingrui Shang, Shuanglong Lu, Xueqin Cao, Brendan F. Abrahams, Hongwei Gu, and Jianping Lang

Link

Versatile sensing devices for self-driven designated therapy based on robust breathable composite films
Zhaofeng Ouyang, Songbo Cui, Houyong Yu, Dewen Xu, Chuang Wang, Dongping Tang, and Kam Chiu Tam

Link

Enhancing electrocatalytic N
Tong Xu, Jie Liang, Yuanyuan Wang, Shaoxiong Li, Zhaobai Du, Tingshuai Li, Qian Liu, Yonglan Luo, Fang Zhang, Xifeng Shi, Bo Tang, Qingquan Kong, Abdullah M. Asiri, Chun Yang, Dongwei Ma, and Xuping Sun

Link

A new strategy to achieve enhanced upconverted circularly polarized luminescence in chiral perovskite nanocrystals
Xue Jin, Minghao Zhou, Jianlei Han, Bin Li, Tianyong Zhang, Shuang Jiang, and Pengfei Duan

Link

High-throughput screening of carbon-supported single metal atom catalysts for oxygen reduction reaction
Yiran Wang, Riming Hu, Yongcheng Li, Fuhe Wang, Jiaxiang Shang, and Jianglan Shui

Link

Ru(bpy)
Shuaiyu Jiang, Junxian Liu, Kun Zhao, Dandan Cui, Porun Liu, Huajie Yin, Mohammad Al-Mamun, Sean E. Lowe, Weiping Zhang, Yu Lin Zhong, Jun Chen, Yun Wang, Dan Wang, and Huijun Zhao

Link

Bioinspired molecules design for bilateral synergistic passivation in buried interfaces of planar perovskite solar cells
Bin Wang, Junjie Ma, Zehua Li, Gangshu Chen, Qiang Gu, Shuyao Chen, Yiqiang Zhang, Yanlin Song, Jingbo Chen, Xiaodong Pi, Xuegong Yu, and Deren Yang

Link

Spiral fractal patterns via hierarchical assembly
Li Zhang, Ming Deng, Yu Duan, Xin Wen, Yuqian Jiang, Hejin Jiang, Yuqiang Ma, and Minghua Liu

Link

One-dimensional iridium-based nanowires for efficient water electrooxidation and beyond
Leigang Li, Pengtang Wang, Zifang Cheng, Qi Shao, and Xiaoqing Huang

Link

All-inorganic lead-free NiO
Yujin Liu, Yuxin Gao, Jingyi Zhi, Rongqing Huang, Wanjun Li, Xinyue Huang, Genghua Yan, Zhong Ji, and Wenjie Mai

Link

Paper triboelectric nanogenerator designed for continuous reuse and quick construction
Zhenhuan Zhang, Yang Jie, Jiaqing Zhu, Zongye Zhu, Hong Chen, Qixin Lu, Yuanming Zeng, Xia Cao, Ning Wang, and Zhonglin Wang

Link

Moiré-pattern-modulated electronic structures in Sb
Yin Yin, Guanyong Wang, Chen Liu, Haili Huang, Jiayi Chen, Jiaying Liu, Dandan Guan, Shiyong Wang, Yaoyii Li, Canhua Liu, Hao Zheng, and Jinfeng Jia

Link

Stratigraphic analysis of intercalated graphite electrodes in aqueous inorganic acid solutions
Stefania De Rosa, Paolo Branchini, Valentina Spampinato, Alexis Franquet, Rossella Yivlialin, Lamberto Duò, Gianlorenzo Bussetti, and Luca Tortora

Link

Boosting photocatalytic hydrogen evolution of g-C
Hairui Cai, Bin Wang, Laifei Xiong, Jinglei Bi, Hanjing Hao, Xiaojing Yu, Chao Li, Jiamei Liu, and Shengchun Yang

Link

Enhanced endosomal escape of dendrigraft poly-L-lysine polymers for the efficient gene therapy of breast cancer
Li Ye, Hongmei Liu, Xin Fei, Ding Ma, Xiaozhen He, Qianyun Tang, Xue Zhao, Hanbing Zou, Xiaojing Chen, Xianming Kong, and Peifeng Liu

Link

Metallocorrole-based porous organic polymers as a heterogeneous catalytic nanoplatform for efficient carbon dioxide conversion
Yanming Zhao, Yunlei Peng, Chuan Shan, Zhou Lu, Lukasz Wojtas, Zhenjie Zhang, Bao Zhang, Yaqing Feng, and Shengqian Ma

Link

Intracellular pH-responsive iron–catechin nanoparticles with osteogenic/anti-adipogenic and immunomodulatory effects for efficient bone repair
Ying Kong, Feng Liu, Baojin Ma, Wenhan Wang, Liang Li, Xiaoying Xu, Zhaoyang Sun, Hongru Yang, Yuanhua Sang, Dong Li, Gang Li, Chao Liu, Shuhua Wang, and Hong Liu

Link

Ultrathin hexagonal boron nitride as a van der Waals' force initiator activated graphene for engineering efficient non-metal electrocatalysts of Li-CO
Zemin Sun, Di Wang, Liu Lin, Yuhui Liu, Mengwei Yuan, Caiyun Nan, Huifeng Li, Genban Sun, and Xiaojing Yang

Link

Spatial compartmentalization of metal nanoparticles within metal-organic frameworks for tandem reaction
Ting Pan, Islam E. Khalil, Zhiling Xu, Hongfeng Li, Xinglong Zhang, Gengwu Xiao, Weina Zhang, Yu Shen, and Fengwei Huo

Link

Trinity immune enhancing nanoparticles for boosting antitumor immune responses of immunogenic chemotherapy
Yudi Xu, Sheng Ma, Jiayu Zhao, Xinghui Si, Zichao Huang, Yu Zhang, Wantong Song, Zhaohui Tang, and Xuesi Chen

Link

Highly efficient and recyclable amorphous Pd(Ⅱ)/crystal Pd(0) catalyst for boosting Suzuki reaction in aqueous solution
Yong Zhao, Zhongning Huang, Lianmeng Wang, Xiangyu Chen, Yan Zhang, Xiuqin Yang, Dawei Pang, Jianxin Kang, and Lin Guo

Link

A step-by-step multiple stimuli-responsive metal-phenolic network prodrug nanoparticles for chemotherapy
Xiaoqing Yi, Weijia Zeng, Cui Wang, Ying Chen, Liangyuan Zheng, Xinlin Zhu, Yuqiu Ke, Xiaoyan He, Ying Kuang, and Qitong Huang

Link

Modulating reaction pathways of formic acid oxidation for optimized electrocatalytic performance of PtAu/CoNC
Mengchao Liang, Tianyu Xia, Han Gao, Kai Zhao, Tianqi Cao, Meng Deng, Xiaoyan Ren, Shunfang Li, Haizhong Guo, and Rongming Wang

Link


Jiahao Zhuang, Feng He, Xianglin Liu, Pengchao Si, Fangna Gu, Jing Xu, Yu Wang, Guangwen Xu, Ziyi Zhong, and Fabing Su

Link

Engineering cobalt sulfide/oxide heterostructure with atomically mixed interfaces for synergistic electrocatalytic water splitting
Xiaoyang Wang, Yu He, Xiaopeng Han, Jun Zhao, Lanlan Li, Jinfeng Zhang, Cheng Zhong, Yida Deng, and Wenbin Hu

Link

Strain-sensitive ferromagnetic two-dimensional Cr
Junchuan Zhong, Mingshan Wang, Teng Liu, Yinghe Zhao, Xiang Xu, Shasha Zhou, Junbo Han, Lin Gan, and Tianyou Zhai

Link

Evolution of stellated gold nanoparticles: New conceptual insights into controlling the surface processes
Gurvinder Singh, Hesamodin Jami, Pooria Lesani, Shubhayan Bhattacharya, Yogambha Ramaswamy, Prem B. Bisht, and Hala Zreiqat

Link

Band alignment and interlayer hybridization in monolayer organic/ WSe
Yanping Guo, Linlu Wu, Jinghao Deng, Linwei Zhou, Wei Jiang, Shuangzan Lu, Da Huo, Jiamin Ji, Yusong Bai, Xiaoyu Lin, Shunping Zhang, Hongxing Xu, Wei Ji, and Chendong Zhang

Link

Synthesis of ultrathin rhenium disulfide nanoribbons using nano test tubes
Luke T. Norman, Johannes Biskupek, Graham A. Rance, Craig T. Stoppiello, Ute Kaiser, and Andrei N. Khlobystov

Link

Fine-tuning of Pd-Rh core-shell catalysts by interstitial hydrogen doping for enhanced methanol oxidation
Xiaoyun Guo, Zheng Hu, Jianxin Lv, Hui Li, Qinghua Zhang, Lin Gu, Wei Zhou, Jiangwei Zhang, and Shi Hu

Link

Chiral hierarchical structure of bone minerals
Chao Zhou, Xueliang Zhang, Jing Ai, Ting Ji, Masaya Nagai, Yingying Duan, Shunai Che, and Lu Han

Link

Eu
Zichen Yang, Tianyu Yao, Xiaoyan Zheng, Junfeng Hui, and Daidi Fan

Link

Direct synthesis of large-area Al-doped graphene by chemical vapor deposition: Advancing the substitutionally doped graphene family
Sami Ullah, Yu Liu, Maria Hasan, Wenwen Zeng, Qitao Shi, Xiaoqin Yang, Lei Fu, Huy Q. Ta, Xueyu Lian, Jingyu Sun, Ruizhi Yang, Lijun Liu, and Mark H. Rümmeli

Link

Combining
Mingyun Zhu, Kuibo Yin, Yifeng Wen, Shugui Song, Yuwei Xiong, Yunqian Dai, and Litao Sun

Link

Deterministic assembly of single emitters in sub-5 nanometer optical cavity formed by gold nanorod dimers on three-dimensional DNA origami
Zhi Zhao, Xiahui Chen, Jiawei Zuo, Ali Basiri, Shinhyuk Choi, Yu Yao, Yan Liu, and Chao Wang

Link

Engineering the atomic interface of porous ceria nanorod with single palladium atoms for hydrodehalogenation reaction
Zhijun Li, Mingyang Zhang, Lili Zhang, Xiuli Dong, Leipeng Leng, J. Hugh Horton, and Jun Wang

Link

Continuous dimethyl carbonate synthesis from CO
Yongdong Chen, Yue Li, Wei Chen, Wen Wu Xu, Zhong-kang Han, Ammara Waheed, Zhongbin Ye, Gao Li, and Alfons Baiker

Link

Moisture-preventing MAPbI
Xin Li, Jinyue Du, Hui Duan, Haoyan Wang, Lin Fan, Yunfei Sun, Yingrui Sui, Jinghai Yang, Fengyou Wang, and Lili Yang

Link

Photo-responsive shape memory polymer composites enabled by doping with biomass-derived carbon nanomaterials
Nina Yan, Zhiyu Zheng, Yunliang Liu, Xizhi Jiang, Jiamin Wu, Min Feng, Lei Xu, Qingbao Guan, and Haitao Li

Link

Hydrophobic 1-octadecanethiol functionalized copper catalyst promotes robust high-current CO
Liangyao Xue, Xuefeng Wu, Yuanwei Liu, Beibei Xu, Xuelu Wang, Sheng Dai, Pengfei Liu, and Huagui Yang

Link

A long/short-range interconnected carbon with well-defined mesopore for high-energy-density supercapacitors
Yuanyang Xie, Chang Yu, Wei Guo, Lin Ni, Zhao Wang, Jinhe Yu, Le Yang, Rong Fu, Kunlun Liu, and Jieshan Qiu

Link

Isolated ultrasmall Bi nanosheets for efficient CO
Jinze Liu, Yuhang Li, Yating Wang, Chuqian Xiao, Miaomiao Liu, Xiaodong Zhou, Hao Jiang, and Chunzhong Li

Link

Wood-derived integrated air electrode with Co–N sites for rechargeable zinc-air batteries
Benji Zhou, Yanyan Liu, Xianli Wu, Huan Liu, Tao Liu, Yi Wang, Sehrish Mehdi, Jianchun Jiang, and Baojun Li

Link

Immobilizing VN ultrafine nanocrystals on N-doped carbon nanosheets enable multiple effects for high-rate lithium–sulfur batteries
Ning Song, Baojuan Xi, Peng Wang, Xiaojian Ma, Weihua Chen, Jinkui Feng, and Shenglin Xiong

Link

Crosstalk between PC12 cells and endothelial cells in an artificial neurovascular niche constructed by a dual-functionalized self- assembling peptide nanofiber hydrogel
Zhe Zhang, Yi Chai, He Zhao, Shuhui Yang, Wei Liu, Zihui Yang, Weilong Ye, Chenlong Wang, Xiaohan Gao, Xiangdong Kong, Xiaodan Sun, Lingyun Zhao, Tuoyu Chen, Yuqi Zhang, Jiaju Lu, and Xiumei Wang

Link

Boron doped graphdiyne: A metal-free peroxidase mimetic nanozyme for antibacterial application
Xuelong Bi, Qiang Bai, Lina Wang, Fanglin Du, Manhong Liu, William W. Yu, Siheng Li, Jiaqiang Li, Zhiling Zhu, Ning Sui, and Jin Zhang

Link

Regulation of pathological BBB restoration via nanostructured ROS-responsive glycolipid-like copolymer entrapping siVEGF for glioblastoma targeted therapeutics
Lijuan Wen, Yu Peng, Kai Wang, Zhihua Huang, Shiying He, Ruiwen Xiong, Longping Wu, Fengtian Zhang, and Fuqiang Hu

Link

Reversible switching of Kondo resonance in a single-molecule junction
Yuqing Xing, Hui Chen, Bin Hu, Yuhan Ye, Werner A. Hofer, and Hong-Jun Gao

Link

Rational tuning of thorium–organic frameworks by reticular chemistry for boosting radionuclide sequestration
Han Feng, Xiaohong Xiong, Lele Gong, Huiping Zhang, Ying Xu, Xuefeng Feng, and Feng Luo

Link

Observation of Bragg polaritons in monolayer tungsten disulphide
Xu Wang, Lishu Wu, Xuewen Zhang, Weihuang Yang, Zheng Sun, Jingzhi Shang, Wei Huang, and Ting Yu

Link

Monolayer puckered pentagonal VTe
Xuanyi Li, Zhili Zhu, Qing Yang, Zexian Cao, Yeliang Wang, Sheng Meng, Jiatao Sun, and Hong-Jun Gao

Link


Yiming Chen, Minghao Guo, Lin Xu, Yuyang Cai, Xiaocong Tian, Xiaobin Liao, Zhaoyang Wang, Jiashen Meng, Xufeng Hong, and Liqiang Mai

Link

Intramolecular hydrogen bonds in a single macromolecule: Strength in high vacuum versus liquid environments
Wanhao Cai, Duo Xu, Fa Zhang, Junhao Wei, Song Lu, Linmao Qian, Zhongyuan Lu, and Shuxun Cui

Link

SnSe field-effect transistors with improved electrical properties
Shuai Liu, Yujia Chen, Shengxue Yang, and Chengbao Jiang

Link

Surface control of layered double hydroxides by
Dan Tong, Yuquan Zhu, Kaitao Li, Kuilin Du, Wendi Liu, and Yanjun Lin

Link

Controllable printing of large-scale compact perovskite films for flexible photodetectors
Zhenkun Gu, Ying Wang, Shiheng Wang, Ting Zhang, Rudai Zhao, Xiaotian Hu, Zhandong Huang, Meng Su, Qun Xu, Lihong Li, Yiqiang Zhang, and Yanlin Song

Link

Black phosphorus quantum dots as multifunctional nanozymes for tumor photothermal/catalytic synergistic therapy
Hui Ding, Daji Wang, Haibing Huang, Xiaozhu Chen, Jie Wang, Jinjie Sun, Jianlin Zhang, Lu Lu, Beiping Miao, Yanjuan Cai, Kelong Fan, Yongtian Lu, Hongsong Dong, Xiyun Yan, Guohui Nie, and Minmin Liang

Link

Calibrating SECCM measurements by means of a nanoelectrode ruler. The intrinsic oxygen reduction activity of PtNi catalyst nanoparticles
Emmanuel Batsa Tetteh, Tobias Löffler, Tsvetan Tarnev, Thomas Quast, Patrick Wilde, Harshitha Barike Aiyappa, Simon Schumacher, Corina Andronescu, Richard D. Tilley, Xingxing Chen, and Wolfgang Schuhmann

Link

Orderly defective superstructure for enhanced pseudocapacitive storage in titanium niobium oxide
Le Yang, Jinfeng Zeng, Lei Zhou, Ruiwen Shao, Wellars Utetiwabo, Muhammad Khurram Tufail, Saisai Wang, Wen Yang, and Jiatao Zhang

Link

Enhanced dual plasmonic photocatalysis through plasmonic coupling in eccentric noble metal–nonstoichiometric copper chalcogenide hetero-nanostructures
Mariia Ivanchenko, Vida Nooshnab, Alline F. Myers, Nicolas Large, Andrew J. Evangelista, and Hao Jing

Link

Green synthesis of Au@WSe
Chengyi Hong, Lingling Chen, Chenyue Wu, Dan Yang, Jia-Yong Dai, Zhiyong Huang, Ren Cai, and Weihong Tan

Link

Oriented electron tunneling transport in hierarchical Ag/SiO
Zexin Yu, Lixia Sang, Angran Cao, and Yunlong Gao

Link

Ultimate dielectric scaling of 2D transistors via van der Waals metal integration
Weiqi Dang, Bei Zhao, Chang Liu, Xiangdong Yang, Lingan Kong, Zheyi Lu, Bo Li, Jia Li, Hongmei Zhang, Wanying Li, Shun Shi, Ziyue Qin, Lei Liao, Xidong Duan, and Yuan Liu

Link

Defects inducing anomalous exciton kinetics in monolayer WS
Zhe Li, Yan Zeng, Zhenwei Ou, Tianzhu Zhang, Rongguang Du, Ke Wu, Quanbing Guo, Wei Jiang, Yuhao Xu, Tao Li, Tai Min, Ti Wang, and Hongxing Xu

Link

Critical adhesion areas of cells on micro-nanopatterns
Shuang Zheng, Qiong Liu, Junhao He, Xinlei Wang, Kai Ye, Xuan Wang, Ce Yan, Peng Liu, and Jiandong Ding

Link

The relief of hypoxic microenvironment using an O
Lingyun Zou, Dengfeng Hu, Fanjin Wang, Qiao Jin, and Jian Ji

Link

Orthogonal modular biosynthesis of nanoscale conjugate vaccines for vaccination against infection
Xin Li, Chao Pan, Peng Sun, Zhehui Peng, Erling Feng, Jun Wu, Hengliang Wang, and Li Zhu

Link


Genhao Liang, Long Cheng, Junkun Zha, Hui Cao, Jingxian Zhang, Qixin Liu, Mingrui Bao, Jia Liu, and Xiaofang Zhai

Nano Research cover