•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 3 (2021)

Review Articles

Link

Iron-group electrocatalysts for ambient nitrogen reduction reaction in aqueous media
Benyuan Ma, Haitao Zhao, Tingshuai Li, Qian Liu, Yongsong Luo, Chengbo Li, Siyu Lu, Abdullah M. Asiri, Dongwei Ma, and Xuping Sun

Link

Carbon-based nanozymes for biomedical applications
Hui Ding, Bing Hu, Bin Zhang, Han Zhang, Xiyun Yan, Guohui Nie, and Minmin Liang

Research Articles

Link

Two-dimensional MX Dirac materials and quantum spin Hall insulators with tunable electronic and topological properties
Yan-Fang Zhang, Jinbo Pan, Huta Banjade, Jie Yu, Hsin Lin, Arun Bansil, Shixuan Du, and Qimin Yan

Link

Chain-shattering Pt(IV)-backboned polymeric nanoplatform for efficient CRISPR/Cas9 gene editing to enhance synergistic cancer therapy
Qingfei Zhang, Gaizhen Kuang, Shasha He, Sha Liu, Hongtong Lu, Xiaoyuan Li, Dongfang Zhou, and Yubin Huang

Link

Effect of Zn atom in Fe-N-C catalysts for electro-catalytic reactions: Theoretical considerations
Yongcheng Li, Riming Hu, Zhibin Chen, Xin Wan, Jia-Xiang Shang, Fu-He Wang, and Jianglan Shui

Link

Stability enhancement of PbS quantum dots by site-selective surface passivation for near-infrared LED application
Xinsu Zhang, Yujuan Chen, Linyuan Lian, Zizhen Zhang, Yixuan Liu, Li Song, Chong Geng, Jianbing Zhang, and Shu Xu

Link

Flexible synthesis of high-purity plasmonic assemblies
Laurent Lermusiaux, Anum Nisar, and Alison M. Funston

Link

Al homogeneous deposition induced by N-containing functional groups for enhanced cycling stability of Al-ion battery negative electrode
Handong Jiao, Shuqiang Jiao, Wei-Li Song, Xiang Xiao, Dongmei She, Na Li, Haosen Chen, Jiguo Tu, Mingyong Wang, and Daining Fang

Link

Cyanobacteria-based near-infrared light-excited self-supplying oxygen system for enhanced photodynamic therapy of hypoxic tumors
Yinghua Zhang, Huifang Liu, Xinyue Dai, Hang Li, Xiaohan Zhou, Shizhu Chen, Jinchao Zhang, Xing-Jie Liang, and Zhenhua Li

Link

Graphene quantum dots: From efficient preparation to safe renal excretion
Caroline Hadad, José Miguel González-Domínguez, Silvia Armelloni, Deborah Mattinzoli, Masami Ikehata, Akcan Istif, Adrian Ostric, Francesco Cellesi, Carlo Maria Alfieri, Piergiorgio Messa, Belén Ballesteros, and Tatiana Da Ros

Link

Electrolyte-mediated dense integration of graphene-MXene films for high volumetric capacitance flexible supercapacitors
Min Zhang, Jun Cao, Yi Wang, Jia Song, Tianci Jiang, Yanyu Zhang, Weimeng Si, Xiaowei Li, Bo Meng, and Guangwu Wen

Link

Single crystalline CeO2 nanotubes
Fangxian Cao, Mingkai Zhang, Kaili Yang, Zhimin Tian, Jing Li, and Yongquan Qu

Link

Boosted photoreduction of diluted CO2 through oxygen vacancy engineering in NiO nanoplatelets
Weiyi Chen, Xueming Liu, Bin Han, Shujie Liang, Hong Deng, and Zhang Lin

Link

Spider web-like carbonized bacterial cellulose/MoSe2 nanocomposite with enhanced microwave attenuation performance and tunable absorption bands
Zhengjian Xu, Man He, Yuming Zhou, Shuangxi Nie, Yongjuan Wang, Yao Huo, Yifan Kang, Ruili Wang, Ran Xu, Hao Peng, and Xi Chen

Link

In-situ observations of novel single-atom thick 2D tin membranes embedded in graphene
Xiaoqin Yang, Huy Q. Ta, Wei Li, Rafael G. Mendes, Yu Liu, Qitao Shi, Sami Ullah, Alicja Bachmatiuk, Jinping Luo, Lijun Liu, Jin-Ho Choi, and Mark H. Rummeli

Link

Macrophage-targeted single walled carbon nanotubes stimulate phagocytosis via pH-dependent drug release
Yapei Zhang, Jianqin Ye, Niloufar Hosseini-Nassab, Alyssa Flores, Irina Kalashnikova, Sesha Lakshmi Paluri, Mozhgan Lotfi, Nicholas J. Leeper, and Bryan Ronain Smith

Link

Hierarchical dual-porous hydroxyapatite doped dendritic mesoporous silica nanoparticles based scaffolds promote osteogenesis in vitro and in vivo
Chang Lei, Yuxue Cao, Sepanta Hosseinpour, Fang Gao, Jingyu Liu, Jianye Fu, Reuben Staples, Saso Ivanovski, and Chun Xu

Link

The associated killing of hepatoma cells using multilayer drug- loaded mats combined with fast neutron therapy
Yanxin Qi, Shiwei Jing, Shasha He, Hejian Xiong, Guohua Yang, Yubin Huang, and Ningyi Jin

Link

Selective CO2 conversion tuned by periodicities in Au8n + 4(TBBT)4n + 8 nanoclusters
Dan Yang, Wei Pei, Yuying Zhang, Weigang Hu, Xiao Cai, Yongnan Sun, Shuohao Li, Xinglian Cheng, Si Zhou, Jijun Zhao, Yan Zhu, Weiping Ding, and Xu Liu

Link

Visualization of the electronic phase separation in superconducting KxFe2−ySe2
Yujie Chen, Juan Jiang, Haifeng Yang, Pavel Dudin, Alexey Barinov, Zhongkai Liu, Haihu Wen, Lexian Yang, and Yulin Chen

Link

Heat dissipation in graphene foams
Yaniv Cohen, Siva K. Reddy, and Assaf Ya'akobovitz

Link

Large valley-polarized state in single-layer NbX2 (X = S, Se): Theoretical prediction
Yanmei Zang, Yandong Ma, Rui Peng, Hao Wang, Baibiao Huang, and Ying Dai

Link

Self-targeting visualizable hyaluronate nanogel for synchronized intracellular release of doxorubicin and cisplatin in combating multidrug-resistant breast cancer
Wen Ma, Qiling Chen, Weiguo Xu, Meng Yu, Yuanyuan Yang, Binhua Zou, Yu Shrike Zhang, Jianxun Ding, and Zhiqiang Yu

Link

Large-area flexible nanostripe electrodes featuring plasmon hybridization engineering
Carlo Mennucci, Debasree Chowdhury, Giacomo Manzato, Matteo Barelli, Roberto Chittofrati, Christian Martella, and Francesco Buatier de Mongeot

Link

2-D/2-D heterostructured biomimetic enzyme by interfacial assembling Mn3(PO4)2 and MXene as a flexible platform for real- time sensitive sensing cell superoxide
Shen Fei Zhao, Fang Xin Hu, Zhuan Zhuan Shi, Jing Jing Fu, Yue Chen, Fang Yin Dai, Chun Xian Guo, and Chang Ming Li

Link

Lateral epitaxial growth of two-dimensional heterostructure linked by gold adatoms
Nan Si, Tao Shen, Xinyi Liu, Dechun Zhou, Qingmin Ji, Wei Liu, Shuang Li, and Tianchao Niu

Link

De novo synthesis of bifunctional conjugated microporous polymers for synergistic coordination mediated uranium entrapment
Boxuan Yu, Lei Zhang, Gang Ye, Qingzhi Liu, Jiongli Li, Xudong Wang, Jing Chen, Shengming Xu, and Shengqian Ma

Nano Research cover