•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 2 (2021)

Review Articles

Link

Let the light be a guide: Chromophore communication in metal-organic frameworks
Corey R. Martin, Preecha Kittikhunnatham, Gabrielle A. Leith, Anna A. Berseneva, Kyoung Chul Park, Andrew B. Greytak, and Natalia B. Shustova

Research Articles

Link

Highly effective H2/D2 separation in a stable Cu-based metal-organic framework
Yanan Si, Xiang He, Jie Jiang, Zhiming Duan, Wenjing Wang, and Daqiang Yuan

Link

Direct aerobic oxidation of monoalcohol and diols to acetals using tandem Ru@MOF catalysts
Songwei Zhang, Jerry Pui Ho Li, Jingpeng Zhao, Dan Wu, Biao Yuan, Willinton Yesid Hernández, Wen-Juan Zhou, Tao He, Yi Yu, Yong Yang, Vitaly Ordomsky, and Tao Li

Link

Reticular exploration of uranium-based metal-organic frameworks with hexacarboxylate building units
Zhijie Chen, Penghao Li, Xuan Zhang, Mohammad Rasel Mian, Xingjie Wang, Peng Li, Zhichang Liu, Michael O’Keeffe, J. Fraser Stoddart, and Omar K. Farha

Link

Metal-organic layers as reusable solid fluorination reagents and heterogeneous catalysts for aromatic fluorination
Wenjie Shi, Lingzhen Zeng, Lingyun Cao, Ying Huang, Cheng Wang, and Wenbin Lin

Link

A microporous aluminum-based metal-organic framework for high methane, hydrogen, and carbon dioxide storage
Bin Wang, Xin Zhang, Hongliang Huang, Zhangjing Zhang, Taner Yildirim, Wei Zhou, Shengchang Xiang, and Banglin Chen

Link

Effects of connecting sequences of building blocks on reticular synthesis of covalent organic frameworks
De-Li Ma, Cheng Qian, Qiao-Yan Qi, Zhong-Ri Zhong, Guo-Fang Jiang, and Xin Zhao

Link

Heterogeneous catalysts with programmable topologies generated by reticulation of organocatalysts into metal-organic frameworks: The case of squaramide
Anna Broto-Ribas, Claudia Vignatti, Alicia Jimenez-Almarza, Javier Luis-Barrera, Zahra Dolatkhah, Felipe Gándara, Inhar Imaz, Rubén Mas-Ballesté, José Alemán, and Daniel Maspoch

Link

High proton conductivity in metalloring-cluster based metal-organic nanotubes
Quanjie Lin, Yingxiang Ye, Lizhen Liu, Zizhu Yao, Ziyin Li, Lihua Wang, Chulong Liu, Zhangjing Zhang, and Shengchang Xiang

Link

A robust soc-MOF platform exhibiting high gravimetric uptake and volumetric deliverable capacity for on-board methane storage
Gaurav Verma, Sanjay Kumar, Harsh Vardhan, Junyu Ren, Zheng Niu, Tony Pham, Lukasz Wojtas, Sydney Butikofer, Jose C Echeverria Garcia, Yu-Sheng Chen, Brian Space, and Shengqian Ma

Link

Efficient hexane isomers separation in isoreticular bipyrazolate metal-organic frameworks: The role of pore functionalization
Rebecca Vismara, Corrado Di Nicola, Rodrigo Gil-San Millán, Kostiantyn V. Domasevich, Claudio Pettinari, Jorge A. R. Navarro, and Simona Galli

Link

Highly efficient multi-metal catalysts for carbon dioxide reduction prepared from atomically sequenced metal organic frameworks
Celia Castillo-Blas, Consuelo Álvarez-Galván, Inés Puente-Orench, Alba García-Sánchez, Freddy E. Oropeza, Enrique Gutiérrez-Puebla, Ángeles Monge, Víctor A. de la Peña-O’Shea, and Felipe Gándara

Link

Layer-by-layer assembled dual-ligand conductive MOF nano-films with modulated chemiresistive sensitivity and selectivity
Ai-Qian Wu, Wen-Qing Wang, Hong-Bin Zhan, Lin-An Cao, Xiao-Liang Ye, Jia-Jia Zheng, Pendyala Naresh Kumar, Kashi Chiranjeevulu, Wei-Hua Deng, Guan-E Wang, Ming-Shui Yao, and Gang Xu

Link

Discovery of Zr-based metal-organic polygon: Unveiling new design opportunities in reticular chemistry
Jiyeon Kim, Dongsik Nam, Hiroshi Kitagawa, Dae-Woon Lim, and Wonyoung Choe

Link

Remarkable separation of C5 olefins in anion-pillared hybrid porous materials
Ying Yu, Lifeng Yang, Bin Tan, Jianbo Hu, Qingju Wang, Xili Cui, and Huabin Xing

Link

Chiral metal-organic frameworks with tunable catalytic selectivity in asymmetric transfer hydrogenation reactions
Xu Chen, Zhiwei Qiao, Bang Hou, Hong Jiang, Wei Gong, Jinqiao Dong, Hai-Yang Li, Yong Cui, and Yan Liu

Link

A chemically stable nanoporous coordination polymer with fixed and free Cu2+ ions for boosted C2H2/CO2 separation
Si Chen, Nibedita Behera, Chao Yang, Qiubing Dong, Baishu Zheng, Yingying Li, Qi Tang, Zhaoxu Wang, Yanqing Wang, and Jingui Duan

Link

Oxygen vacancy engineering of calcium cobaltate: A nitrogen fixation electrocatalyst at ambient condition in neutral electrolyte
Xinyu Chen, Ke Li, Xiaoxuan Yang, Jiaqi Lv, Sai Sun, Siqi Li, Dongming Cheng, Bo Li, Yang-Guang Li, and Hong-Ying Zang

Link

Nickel phosphonate MOF as efficient water splitting photocatalyst
Pablo Salcedo-Abraira, Sérgio M. F. Vilela, Artem A. Babaryk, María Cabrero-Antonino, Pedro Gregorio, Fabrice Salles, Sergio Navalón, Hermenegildo García, and Patricia Horcajada

Link

Rapid room-temperature synthesis of a porphyrinic MOF for encapsulating metal nanoparticles
Huihui He, Luyan Li, Yang Liu, Meruyert Kassymova, Dandan Li, Liangliang Zhang, and Hai-Long Jiang

Link

Applying reticular synthesis to the design of Cu-based MOFs with mechanically interlocked linkers
Alexander J. Stirk, Benjamin H. Wilson, Christopher A. O’Keefe, Hazem Amarne, Kelong Zhu, Robert W. Schurko, and Stephen J. Loeb

Nano Research cover