•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 4 (2020)

Review Article

Link

Present advances and perspectives of broadband photo-detectors based on emerging 2D-Xenes beyond graphene
Bing Wang, Shipeng Zhong, Yanqi Ge, Huide Wang, Xiaoling Luo, and Han Zhang

Research Articles

Link

Experimental and mechanistic understanding of photo-oxidation of methanol catalyzed by CuO/TiO2-spindle nanocomposite: Oxygen vacancy engineering
Quanquan Shi, Zhaoxian Qin, Changlin Yu, Ammara Waheed, Hui Xu, Yong Gao, Hadi Abroshan, and Gao Li

Link

Enhanced photoluminescence quantum yield of MAPbBr3 nanocrystals by passivation using graphene
Youngsin Park, Atanu Jana, Chang Woo Myung, Taeseung Yoon, Geungsik Lee, Claudius C. Kocher, Guanhua Ying, Vitaly Osokin, Robert A. Taylor, and Kwang S. Kim

Link

Fabricating Pd isolated single atom sites on C3N4/rGO for heterogenization of homogeneous catalysis
Ninghua Fu, Xiao Liang, Zhi Li, Wenxing Chen, Yu Wang, Lirong Zheng, Qinghua Zhang, Chen Chen, Dingsheng Wang, Qing Peng, Lin Gu, and Yadong Li

Link

Effective nanotherapeutic approach for metastatic breast cancer treatment by supplemental oxygenation and imaging-guided phototherapy
Jialing Hu, Fuan Wang, Feng Liu, Wentong Sun, Qunying Jiang, Yahua Liu, Yun Zhao, and Xiaoqing Liu

Link

Supercritical CO2 produces the visible-light-responsive TiO2/COF heterojunction with enhanced electron-hole separation for high-performance hydrogen evolution
Lifei Liu, Jianling Zhang, Xiuniang Tan, Bingxing Zhang, Jinbiao Shi, Xiuyan Cheng, Dongxing Tan, Buxing Han, Lirong Zheng, and Fanyu Zhang

Link

Highly stretchable polymer/silver nanowires composite sensor for human health monitoring
Yanjing Zhang, Pei He, Meng Luo, Xiaowen Xu, Guozhang Dai, and Junliang Yang

Link

Solvothermal-assisted assembly of MoS2 nanocages on graphene sheets to enhance the electrochemical performance of lithium-ion battery
Dafang He, Yi Yang, Zhenmin Liu, Jin Shao, Jian Wu, Shun Wang, Liming Shen, and Ningzhong Bao

Link

High-performance Li-ion batteries based on graphene quantum dot wrapped carbon nanotube hybrid anodes
Xuewei Zhao, Yizeng Wu, Yunsong Wang, Huaisheng Wu, Yawei Yang, Zhipeng Wang, Linxiu Dai, Yuanyuan Shang, and Anyuan Cao

Link

Coupling effects in QD dimers at sub-nanometer interparticle distance
Carlo Nazareno Dibenedetto, Elisabetta Fanizza, Rosaria Brescia, Yuval Kolodny, Sergei Remennik, Annamaria Panniello, Nicoletta Depalo, Shira Yochelis, Roberto Comparelli, Angela Agostiano, Maria Lucia Curri, Yossi Paltiel, and Marinella Striccoli

Link

Effect of metallic nanoparticles on amyloid fibrils and their influence to neural cell toxicity
Marianna Barbalinardo, Andrea Antosova, Marta Gambucci, Zuzana Bednarikova, Cristiano Albonetti, Francesco Valle, Paola Sassi, Loredana Latterini, Zuzana Gazova, and Eva Bystrenova

Link

Chemical synthesis and coercivity enhancement of Nd2Fe14B nanostructures mediated by non-magnetic layer
Kai Zhu, Junjie Xu, Xiaobai Wang, Wei Li, Kesong Tian, and Yanglong Hou

Link

Quantitative analysis of the intertube coupling effect on the photoluminescence characteristics of distinct (n, m) carbon nanotubes dispersed in solution
Shilong Li, Dehua Yang, Jiaming Cui, Yanchun Wang, Xiaojun Wei, Weiya Zhou, Hiromichi Kataura, Sishen Xie, and Huaping Liu

Link

Enormous enhancement in electrical performance of few-layered MoTe2 due to Schottky barrier reduction induced by ultraviolet ozone treatment
Xiaoming Zheng, Xueao Zhang, Yuehua Wei, Jinxin Liu, Hang Yang, Xiangzhe Zhang, Shitan Wang, Haipeng Xie, Chuyun Deng, Yongli Gao, and Han Huang

Link

Scrolling bilayer WS2/MoS2 heterostructures for high-performance photo-detection
Lin Wang, Qiuyan Yue, Chengjie Pei, Huacheng Fan, Jie Dai, Xiao Huang, Hai Li, and Wei Huang

Link

N-doped interconnected carbon aerogels as an efficient SeS2 host for long life Na-SeS2 batteries
Yurui Deng, Lunlun Gong, Hoda Ahmed, Yuelei Pan, Xudong Cheng, Siyu Zhu, and Heping Zhang

Link

Co3(hexahydroxytriphenylene)2: A conductive metal—organic framework for ambient electrocatalytic N2 reduction to NH3
Wei Xiong, Xin Cheng, Ting Wang, Yongsong Luo, Jing Feng, Siyu Lu, Abdullah M. Asiri, Wei Li, Zhenju Jiang, and Xuping Sun

Link

Super-assembled core-shell mesoporous silica-metal-phenolic network nanoparticles for combinatorial photothermal therapy and chemotherapy
Bo Yang, Shan Zhou, Jie Zeng, Liping Zhang, Runhao Zhang, Kang Liang, Lei Xie, Bing Shao, Shaoli Song, Gang Huang, Dongyuan Zhao, Pu Chen, and Biao Kong

Link

Nanoscale image of the drug/metal mono-layer interaction: Tapping AFM-IR investigations
Natalia Piergies, Alexandre Dazzi, Ariane Deniset-Besseau, Jérémie Mathurin, Magdalena Owieja, Czesawa Paluszkiewicz, and Wojciech M. Kwiatek

Link

High-performance optoelectronic devices based on van der Waals vertical MoS2/MoSe2 heterostructures
Fang Li, Boyi Xu, Wen Yang, Zhaoyang Qi, Chao Ma, Yajuan Wang, Xuehong Zhang, Zhuoran Luo, Delang Liang, Dong Li, Ziwei Li, and Anlian Pan

Link

Moiré patterns arising from bilayer graphone/graphene superlattice
Hu Li, Raffaello Papadakis, Tanveer Hussain, Amir Karton, and Jiangwei Liu

Link

Electrical probing of carrier separation in InAs/InP/GaAsSb core-dualshell nanowires
Sedighe Salimian, Omer Arif, Valentina Zannier, Daniele Ercolani, Francesca Rossi, Zahra Sadre Momtaz, Fabio Beltram, Sefano Roddaro, Francesco Rossella, and Lucia Sorba

Link

Hierarchical peony-like FeCo-NC with conductive network and highly active sites as efficient electrocatalyst for rechargeable Zn-air battery
Yiyan Wang, Anuj Kumar, Mang Ma, Yin Jia, Yu Wang, Ying Zhang, Guoxin Zhang, Xiaoming Sun, and Zifeng Yan

Link

Confining ultrafine Li3P nanoclusters in porous carbon for high-performance lithium-ion battery anode
Eryang Mao, Wenyu Wang, Mintao Wan, Li Wang, Xiangming He, and Yongming Sun

Link

InSe/hBN/graphite heterostructure for high-performance 2D electronics and flexible electronics
Liangmei Wu, Jinan Shi, Zhang Zhou, Jiahao Yan, Aiwei Wang, Ce Bian, Jiajun Ma, Ruisong Ma, Hongtao Liu, Jiancui Chen, Yuan Huang, Wu Zhou, Lihong Bao, Min Ouyang, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao

Link

From core-shell to yolk-shell: Keeping the intimately contacted interface for plasmonic metal@semiconductor nanorods toward enhanced near-infrared photoelectrochemical performance
Xiaodong Wan, Jia Liu, Dong Wang, Yuemei Li, Hongzhi Wang, Rongrong Pan, Erhuan Zhang, Xiuming Zhang, Xinyuan Li, and Jiatao Zhang

Link

Fabrication of perovskite solar cell with high short-circuit current density (JSC) using moth-eye structure of SiOX
Sucheol Ju, Minseop Byun, Minjin Kim, Junho Jun, Daihong Huh, Dong Suk Kim, Yimhyun Jo, and Heon Lee

Nano Research cover