•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 12 (2020)

Review Articles

Link

Single-atom site catalysts for environmental catalysis
Ningqiang Zhang, Chenliang Ye, Han Yan, Lingcong Li, Hong He, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Link

Plasmon-generated hot holes for chemical reactions
Chengyu Zhang, Fucan Jia, Zhuoyao Li, Xiao Huang, and Gang Lu

Research Articles

Link

Uptake of graphene enhanced the photophosphorylation performed by chloroplasts in rice plants
Kun Lu, Danlei Shen, Shipeng Dong, Chunying Chen, Sijie Lin, Shan Lu, Baoshan Xing, and Liang Mao

Link

Electrochemical conversion of CO2 to syngas with a wide range of CO/H2 ratio over Ni/Fe binary single-atom catalysts
Meng Zhang, Zheng Hu, Lin Gu, Qinghua Zhang, Linghui Zhang, Qian Song, Wei Zhou, and Shi Hu

Link

Using graphene to suppress the selenization of Pt for controllable fabrication of monolayer PtSe2
Zhong-Liu Liu, Zhi-Li Zhu, Xu Wu, Jin-An Shi, Wu Zhou, Li-Wei Liu, Ye-Liang Wang, and Hong-Jun Gao

Link

In vitro study of enhanced photodynamic cancer cell killing effect by nanometer-thick gold nanosheets
Ziyi Zhang, Dalong Ni, Fei Wang, Xin Yin, Shreya Goel, Lazarus N. German, Yizhan Wang, Jun Li, Weibo Cai, and Xudong Wang

Link

An in-situ spectroscopy investigation of alkali metal interaction mechanism with the imide functional group
Xu Lian, Zhirui Ma, Zhonghan Zhang, Jinlin Yang, Shuo Sun, Chengding Gu, Yuan Liu, Honghe Ding, Jun Hu, Xu Cao, Junfa Zhu, Shuzhou Li, and Wei Chen

Link

Giant pattern evolution in third-harmonic generation of strained monolayer WS2 at two-photon excitonic resonance
Jing Liang, He Ma, Jinhuan Wang, Xu Zhou, Wentao Yu, Chaojie Ma, Muhong Wu, Peng Gao, Kaihui Liu, and Dapeng Yu

Link

3D RNA nanocage for encapsulation and shielding of hydrophobic biomolecules to improve the in vivo biodistribution
Congcong Xu, Kaiming Zhang, Hongran Yin, Zhefeng Li, Alexey Krasnoslobodtsev, Zhen Zheng, Zhouxiang Ji, Sijin Guo, Shanshan Li, Wah Chiu, and Peixuan Guo

Link

Intercluster aurophilicity-driven aggregation lighting circularly polarized luminescence of chiral gold clusters
Zhen Han, Xueli Zhao, Peng Peng, Si Li, Chong Zhang, Man Cao, Kai Li, Zhao-Yang Wang, and Shuang-Quan Zang

Link

Spatiotemporal regulation of ubiquitin-mediated protein degradation via upconversion optogenetic nanosystem
Yafeng Hao, Taofeng Du, Gaoju Pang, Jiahua Li, Huizhuo Pan, Yingying Zhang, Lizhen Wang, Jin Chang, En-min Zhou, and Hanjie Wang

Link

Water-soluble boron carbon oxynitride dots with excellent solid-state fluorescence and ultralong room-temperature phosphorescence
Shenghui Han, Gang Lian, Xiaoliang Zeng, Zhaozhen Cao, Qilong Wang, Deliang Cui, and Ching-Ping Wong

Link

Dual activated NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging-guided cancer chemo-radiotherapy using hybrid plasmonic-fluorescent assemblies
Tao Chen, Lichao Su, Xiaoguang Ge, Wenmin Zhang, Qingqing Li, Xuan Zhang, Jiamin Ye, Lisen Lin, Jibin Song, and Huanghao Yang

Link

The origin of gate bias stress instability and hysteresis in monolayer WS2 transistors
Changyong Lan, Xiaolin Kang, You Meng, Renjie Wei, Xiuming Bu, SenPo Yip, and Johnny C. Ho

Link

Fabrication and manipulation of nanosized graphene homojunction with atomically-controlled boundaries
Hui Chen, De-Liang Bao, Dongfei Wang, Yande Que, Wende Xiao, Yu-Yang Zhang, Jiatao Sun, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao

Link

Unconventional dual-vacancies in nickel diselenide-graphene nanocomposite for high-efficiency oxygen evolution catalysis
Pengkun Wei, Zewei Hao, Yang Yang, Mingyang Liu, Haijun Zhang, Min-Rui Gao, and Shu-Hong Yu

Link

Enhancement of oxygen reduction reaction activity by grain boundaries in platinum nanostructures
Enbo Zhu, Wang Xue, Shiyi Wang, Xucheng Yan, Jingxuan Zhou, Yang Liu, Jin Cai, Ershuai Liu, Qingying Jia, Xiangfeng Duan, Yujing Li, Hendrik Heinz, and Yu Huang

Link

Defect engineering on carbon black for accelerated Li-S chemistry
Wenlong Cai, Yingze Song, Yuting Fang, Weiwei Wang, Songlin Yu, Huaisheng Ao, Yongchun Zhu, and Yitai Qian

Link

Tuning crystal structure and redox potential of NASICON-type cathodes for sodium-ion batteries
Xuemei Ma, Xinxin Cao, Yifan Zhou, Shan Guo, Xiaodong Shi, Guozhao Fang, Anqiang Pan, Bingan Lu, Jiang Zhou, and Shuquan Liang

Link

Enzyme-amplified SERS immunoassay with Ag-Au bimetallic SERS hot spots
Xuan-Hung Pham, Eunil Hahm, Tae Han Kim, Hyung-Mo Kim, Sang Hun Lee, Sang Chul Lee, Homan Kang, Ho-Young Lee, Dae Hong Jeong, Hak Soo Choi, and Bong-Hyun Jun

Link

Room temperature ferromagnetism in ultra-thin van der Waals crystals of 1T-CrTe2
Xingdan Sun, Wanying Li, Xiao Wang, Qi Sui, Tongyao Zhang, Zhi Wang, Long Liu, Da Li, Shun Feng, Siyu Zhong, Hanwen Wang, Vincent Bouchiat, Manuel Nunez Regueiro, Nicolas Rougemaille, Johann Coraux, Anike Purbawati, Abdellali Hadj-Azzem, Zhenhua Wang, Baojuan Dong, Xing Wu, Teng Yang, Guoqiang Yu, Bingwu Wang, Zheng Han, and Xiufeng Han

Link

Multifunctional shape-dependent plasmonic nanoprobe by enzymatic etching of single gold triangular nanoplate
Ning Feng, Jingjing Shen, Yu Chen, Chang Li, Yanling Hu, Lei Zhang, Shufen Chen, Quli Fan, Wei Huang, and Lianhui Wang

Link

Self-assembly of colloidal polymers from two-patch silica nanoparticles
Weiya Li, Bin Liu, Céline Hubert, Adeline Perro, Etienne Duguet, and Serge Ravaine

Link

Core-satellite metal-organic framework@upconversion nanoparticle superstructures via electrostatic self-assembly for efficient photodynamic theranostics
Zhike Li, Xi Qiao, Guihua He, Xin Sun, Danhua Feng, Liefeng Hu, Hua Xu, Hai-Bing Xu, Shengqian Ma, and Jian Tian

Link

Competing magnetic states in silicene and germanene 2D ferromagnets
Dmitry V. Averyanov, Ivan S. Sokolov, Mikhail S. Platunov, Fabrice Wilhelm, Andrei Rogalev, Pierluigi Gargiani, Manuel Valvidares, Nicolas Jaouen, Oleg E. Parfenov, Alexander N. Taldenkov, Igor A. Karateev, Andrey M. Tokmachev, and Vyacheslav G. Storchak

Link

Photoacoustic-immune therapy with a multi-purpose black phosphorus-based nanoparticle
Fanchu Zeng, Huan Qin, Liming Liu, Haocai Chang, Qun Chen, Linghua Wu, Le Zhang, Zhujun Wu, and Da Xing

Link

Sub-gap defect density characterization of molybdenum oxide: An annealing study for solar cell applications
Daniele Scirè, Paul Procel, Antonino Gulino, Olindo Isabella, Miro Zeman, and Isodiana Crupi

Link

Carbon nanodots: A new precursor to achieve reactive nanoporous HOPG surfaces
Cristina Gutiérrez-Sánchez, Emiliano Martínez-Periñán, Carlos Busó-Rogero, Mónica Revenga-Parra, Félix Pariente, and Encarnación Lorenzo

Link

Suspended superconducting weak links from aerosol-synthesized single-walled carbon nanotubes
Jukka-Pekka Kaikkonen, Abhilash Thanniyil Sebastian, Patrik Laiho, Nan Wei, Marco Will, Yongping Liao, Esko I. Kauppinen, and Pertti J. Hakonen

Link

Oxygen-induced controllable p-type doping in 2D semiconductor transition metal dichalcogenides
Qijie Liang, Jian Gou, Jian Gou, Qian Zhang, Wenjing Zhang, and Andrew Thye Shen Wee

Nano Research cover