•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 8 (2018)

Research Articles

Link

Remarkably enhanced water splitting activity of nickel foam due to simple immersion in a ferric nitrate solution
Huajie Yin, Lixue Jiang, Porun Liu, Mohammad Al-Mamun, Yun Wang, Yu Lin Zhong, Huagui Yang, Dan Wang, Zhiyong Tang, and Huijun Zhao

Link

Surface-enhanced Raman scattering nanosensors for in vivo detection of nucleic acid targets in a large animal model
Hsin-Neng Wang, Janna K. Register, Andrew M. Fales, Naveen Gandra, Eugenia H. Cho, Alina Boico, Gregory M. Palmer, Bruce Klitzman, and Tuan Vo-Dinh

Link

Voltage-controlled reverse filament growth boosts resistive switching memory
Attilio Belmonte, Umberto Celano, Zhe Chen, Janaki Radhaskrishnan, Augusto Redolfi, Sergiu Clima, Olivier Richard, Hugo Bender, Gouri Sankar Kar, Wilfried Vandervorst, and Ludovic Goux

Link

Visualizing grain boundaries in monolayer MoSe2 using mild H2O vapor etching
Jinhuan Wang, Xiaozhi Xu, Ruixi Qiao, Jing Liang, Can Liu, Bohao Zheng, Lei Liu, Peng Gao, Qingze Jiao, Dapeng Yu, Yun Zhao, and Kaihui Liu

Link

Scalable fabrication of SnO2/eo-GO nanocomposites for the photoreduction of CO2 to CH4
Yujia Liang, Wei Wu, Peng Wang, Sz-Chian Liou, Dongxia Liu, and Sheryl H. Ehrman

Link

Preparation of freestanding palladium nanosheets modified with gold nanoparticles at edges
Xiangbo Zhang, Chao Lian, Zheng Chen, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Hierarchical porous onion-shaped LiMn2O4 as ultrahigh-rate cathode material for lithium ion batteries
Zihe Li, Xiangming Feng, Liwei Mi, Jinyun Zheng, Xiaoyang Chen, and Weihua Chen

Link

Self-powered versatile shoes based on hybrid nanogenerators
Long Liu, Wei Tang, Chaoran Deng, Baodong Chen, Kai Han, Wei Zhong, and Zhong Lin Wang

Link

Liquid-FEP-based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy
Lun Pan, Jiyu Wang, Peihong Wang, Ruijie Gao, Yi-Cheng Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, and Zhong Lin Wang

Link

Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient removal of ultrafine particulate matter
Guang Qin Gu, Chang Bao Han, Jing Jing Tian, Tao Jiang, Chuan He, Cun Xin Lu, Yu Bai, Jin Hui Nie, Zhou Li, and Zhong Lin Wang

Link

Low-dose exposure to graphene oxide significantly increases the metal toxicity to macrophages by altering their cellular priming state
Jianqiang Zhu, Ming Xu, Fanfan Wang, Ming Gao, Zhihong Zhang, Yong Xu, Wei Chen, and Sijin Liu

Link

Strengthening nanocomposite magnetism through microemulsion synthesis
Yijun Xie, Alexandre H. Vincent, Haeun Chang, and Jeffrey D. Rinehart

Link

Yolk–shell structured Co-C/Void/Co9S8 composites with a tunable cavity for ultrabroadband and efficient low-frequency microwave absorption
Xiaofang Liu, Chengcheng Hao, Lihua He, Cheng Yang, Yubin Chen, Chengbao Jiang, and Ronghai Yu

Link

Ultrasensitive H2S gas sensors based on p-type WS2 hybrid materials
Georgies Alene Asres, José J. Baldoví, Aron Dombovari, Topias Jrvinen, Gabriela Simone Lorite, Melinda Mohl, Andrey Shchukarev, Alejandro Pérez Paz, Lede Xian, Jyri-Pekka Mikkola, Anita Lloyd Spetz, Heli Jantunen, ngel Rubio, and Krisztian Kordas

Link

Electrochemical behaviors of hierarchical copper nano-dendrites in alkaline media
Bowei Zhang, Guang Yang, Chaojiang Li, Kang Huang, Junsheng Wu, Shiji Hao, and Yizhong Huang

Link

Imaging resolution of biocatalytic activity using nanoscale scanning electrochemical microscopy
José M. Abad, Alvaro Y. Tesio, Emiliano Martínez-Perián, Félix Pariente, and Encarnación Lorenzo

Link

Enzyme@silica nanoflower@metal-organic framework hybrids: A novel type of integrated nanobiocatalysts with improved stability
Yingjie Du, Jing Gao, Huajiao Liu, Liya Zhou, Li Ma, Ying He, Zhihong Huang, and Yanjun Jiang

Link

Flexible self-charging power units for portable electronics based on folded carbon paper
Changjie Zhou, Yanqin Yang, Na Sun, Zhen Wen, Ping Cheng, Xinkai Xie, Huiyun Shao, Qingqing Shen, Xiaoping Chen, Yina Liu, Zhong Lin Wang, and Xuhui Sun

Link

Soft and transient magnesium plasmonics for environmental and biomedical sensing
Ruomu Li, Suxia Xie, Labao Zhang, Liqiang Li, Deying Kong, Qiang Wang, Run Xin, Xing Sheng, Lan Yin, Cunjiang Yu, Zongfu Yu, Xinran Wang, and Li Gao

Link

Stimuli-responsive gel-micelles with flexible modulation of drug release for maximized antitumor efficacy
Djamila Aouameur, Hao Cheng, Yaw Opoku-Damoah, Bo Sun, Qiuling Dong, Yue Han, Jianping Zhou, and Yang Ding

Link

Large-area and highly uniform carbon nanotube film for high-performance thin film transistors
Guodong Dong, Jie Zhao, Lijun Shen, Jiye Xia, Hu Meng, Wenhuan Yu, Qi Huang, Hua Han, Xuelei Liang, and Lianmao Peng

Link

Polarization effect in tip-enhanced infrared nanospectroscopy studies of the selective Y5 receptor antagonist Lu AA33810
Natalia Piergies, Ewa Pita, Czesawa Paluszkiewicz, Helena Domin, and Wojciech M. Kwiatek

Link

Extinction coefficient per CdE (E = Se or S) unit for zinc-blende CdE nanocrystals
Jiongzhao Li, Jialiang Chen, Yongmiao Shen, and Xiaogang Peng

Link

Controllable defects implantation in MoS2 grown by chemical vapor deposition for photoluminescence enhancement
Ke Wu, Zhe Li, Jibo Tang, Xianglong Lv, Hailing Wang, Ruichun Luo, Pan Liu, Lihua Qian, Shunping Zhang, and Songliu Yuan

Link

Extreme biomimetics: A carbonized 3D spongin scaffold as a novel support for nanostructured manganese oxide(IV) and its electrochemical applications
Tomasz Szatkowski, Kacper Kopczyński, Mykhailo Motylenko, Horst Borrmann, Beata Mania, Magorzata Gra, Grzegorz Lota, Vasilii V. Bazhenov, David Rafaja, Friedrich Roth, Juliane Weise, Enrico Langer, Marcin Wysokowski, Sonia ótowska-Aksamitowska, Iaroslav Petrenko, Serguei L. Molodtsov, Jana Hubálková, Christos G. Aneziris, Yvonne Joseph, Allison L. Stelling, Hermann Ehrlich, and Teofil Jesionowski

Link

Insights into the efficiency and stability of Cu-based nanowires for electrocatalytic oxygen evolution
Jun Yu, Qi Cao, Bin Feng, Changli Li, Jingyuan Liu, J. Kenji Clark, and Jean-Jacques Delaunay

Link

A chemophotothermal and targeting multifunctional nanoprobe with a tumor-diagnosing ability
Niannian Li, Jiejun Cheng, Ying Zhang, Jie Wang, Gang Huang, Jun Zhu, and Dannong He

Nano Research cover