•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 7 (2018)

Research Articles

Link

Ultra-dense planar metallic nanowire arrays with extremely large anisotropic optical and magnetic properties
Qi Jia, Xin Ou, Manuel Langer, Benjamin Schreiber, Jrg Grenzer, Pablo F. Siles, Raul D. Rodriguez, Kai Huang, Ye Yuan, Alireza Heidarian, Ren Hbner, Tiangui You, Wenjie Yu, Kilian Lenz, Jrgen Lindner, Xi Wang, and Stefan Facsko

Link

Charge transfer in graphene/polymer interfaces for CO2 detection
Kihyeun Kim, Myungwoo Son, Yusin Pak, Sang-Soo Chee, Francis Malar Auxilia, Byung-Kee Lee, Sungeun Lee, Sun Kil Kang, Chaedeok Lee, Jeong Soo Lee, Ki Kang Kim, Yun Hee Jang, Byoung Hun Lee, Gun-Young Jung, and Moon-Ho Ham

Link

Customized lipid-coated magnetic mesoporous silica nanoparticle doped with ceria nanoparticles for theragnosis of intracerebral hemorrhage
Bong Geun Cha, Han-Gil Jeong, Dong-Wan Kang, Myong-Joo Nam, Chi Kyung Kim, Do Yeon Kim, In-Young Choi, Seul Ki Ki, Song I. Kim, Ju hee Han, Jaeyun Kim, and Seung-Hoon Lee

Link

Stability of the Fe12O12 cluster
Xiaohu Yu, Xuemei Zhang, and Xun-Wang Yan

Link

Nanoscale inhibition of polymorphic and ambidextrous IAPP amyloid aggregation with small molecules
Aleksandr Kakinen, Jozef Adamcik, Bo Wang, Xinwei Ge, Raffaele Mezzenga, Thomas P. Davis, Feng Ding, and Pu Chun Ke

Link

A sustainable aqueous Zn-I2 battery
Chong Bai, Fengshi Cai, Lingchang Wang, Shengqi Guo, Xizheng Liu, and Zhihao Yuan

Link

Promoting osteogenic differentiation in pre-osteoblasts and reducing tibial fracture healing time using functional nanofibers
Gu Cheng, Jiajia Chen, Qun Wang, Xuewen Yang, Yuet Cheng, Zhi Li, Hu Tu, Hongbing Deng, and Zubing Li

Link

Self-powered nanofiber-based screen-print triboelectric sensors for respiratory monitoring
Ran Cao, Jiaona Wang, Shuyu Zhao, Wei Yang, Zuqing Yuan, Yingying Yin, Xinyu Du, Nian-Wu Li, Xiuling Zhang, Xiuyan Li, Zhong Lin Wang, and Congju Li

Link

Development of fluorinated polyplex nanoemulsions for improved small interfering RNA delivery and cancer therapy
Gang Chen, Kaikai Wang, Pengkai Wu, Yixin Wang, Zhanwei Zhou, Lifang Yin, Minjie Sun, and David Oupick

Link

Phytochemical-encapsulated nanoplatform for “on-demand” synergistic treatment of multidrug-resistant bacteria
Panpan Sun, Yan Zhang, Xiang Ran, Chaoying Liu, Zhenzhen Wang, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu

Link

Highly uniform ultrasound-sensitive nanospheres produced by a pH-induced micelle-to-vesicle transition for tumor-targeted drug delivery
Yiru Wang, Tinghui Yin, Zhenwei Su, Chen Qiu, Yong Wang, Rongqin Zheng, Meiwan Chen, and Xintao Shuai

Link

Recovery of edge states of graphene nanoislands on an iridium substrate by silicon intercalation
Hui Chen, Yande Que, Lei Tao, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Wende Xiao, Dongfei Wang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao

Link

Single-step flash-heat synthesis of red phosphorus/graphene flame-retardant composite as flexible anodes for sodium-ion batteries
Yihang Liu, Anyi Zhang, Chenfei Shen, Qingzhou Liu, Jiansong Cai, Xuan Cao, and Chongwu Zhou

Link

Ultrahigh-performance mesoporous ZnMn2O4 microspheres as anode materials for lithium-ion batteries and their in situ Raman investigation
Xiaobin Zhong, Xiaoxiao Wang, Huiyuan Wang, Zhizheng Yang, Yuxiong Jiang, Jianfeng Li, and Zhongqun Tian

Link

In situ observation of atomic movement in a ferroelectric film under an external electric field and stress
Hyeon Jun Lee, Er-Jia Guo, Taewon Min, Seung Hyun Hwang, Su Yong Lee, Kathrin Drr, Jaekwang Lee, and Ji Young Jo

Link

Large-area, transferable sub-10 nm polymer membranes at the air–water interface
Ya Huang, Kai Huang, Naveed Hussain, Hidetoshi Matsumoto, and Hui Wu

Link

Inhibition of osteosarcoma growth and metastasis using a polysaccharide derivative of Amy-g-PLLD for the delivery of AEG-1 siRNA
Fen Wang, Jiadong Pang, Leilei Huang, Ran Wang, Qing Jiang, Liming Zhang, and Kang Sun

Link

Metallized siligraphene nanosheets (SiC7) as high capacity hydrogen storage materials
Syeda R. Naqvi, Tanveer Hussain, Wei Luo, and Rajeev Ahuja

Link

Piezo-phototronic and pyro-phototronic effects to enhance Cu(In, Ga)Se2 thin film solar cells
Laipan Zhu, Pei Lin, Baodong Chen, Longfei Wang, Libo Chen, Ding Li, and Zhong Lin Wang

Link

A temperature-activated nanocomposite metamaterial absorber with a wide tunability
Weiwei Li, Lingyu Zhao, Zhaohe Dai, Hao Jin, Feng Duan, Junchao Liu, Zhihui Zeng, Jun Zhao, and Zhong Zhang

Link

Human dental enamel: A natural nanotechnology masterpiece investigated by TEM and t-EBSD
Anjela Koblischka-Veneva, Michael R. Koblischka, Jrg Schmauch, and Matthias Hannig

Link

Plasmon hybridization engineering in self-organized anisotropic metasurfaces
Maria C. Giordano, Stefano Longhi, Matteo Barelli, Andrea Mazzanti, Francesco Buatier de Mongeot, and Giuseppe Della Valle

Link

Bio-inspired design of hierarchical FeP nanostructure arrays for the hydrogen evolution reaction
Ya Yan, Xue Rong Shi, Mao Miao, Ting He, Ze Hua Dong, Ke Zhan, Jun He Yang, Bin Zhao, and Bao Yu Xia

Link

Metamaterial-based graphene thermal emitter
Cheng Shi, Nathan H. Mahlmeister, Isaac J. Luxmoore, and Geoffrey R. Nash

Link

Efficiency against multidrug resistance by co-delivery of doxorubicin and curcumin with a legumain-sensitive nanocarrier
Sen Lin, Peiling Xie, Mengmeng Luo, Qing Li, Ling Li, Jinzhao Zhang, Qinxiang Zheng, Hao Chen, and Kaihui Nan

Link

Synthesis, mechanical investigation, and application of nitrogen and phosphorus co-doped carbon dots with a high photoluminescent quantum yield
Quan Xu, Bofan Li, Yingchun Ye, Wei Cai, Weijun Li, Chuanyao Yang, Yusheng Chen, Meng Xu, Neng Li, Xusheng Zheng, Jason Street, Yan Luo, and Lulu Cai

Link

Photocatalytic hydrogenation of nitroarenes using Cu1.94S-Zn0.23Cd0.77S heteronanorods
Zhanjun Yu, Zheng Chen, Yueguang Chen, Qing Peng, Rui Lin, Yu Wang, Rongan Shen, Xing Cao, Zhongbin Zhuang, and Yadong Li

Link

Large capacitance and fast polarization response of thin electrolyte dielectrics by spin coating for two-dimensional MoS2 devices
Wu Zan, Qiaochu Zhang, Hu Xu, Fuyou Liao, Zhongxun Guo, Jianan Deng, Jing Wan, Hao Zhu, Lin Chen, Qingqing Sun, Shijin Ding, Peng Zhou, Wenzhong Bao, and David Wei Zhang

Link

Osiers-sprout-like heteroatom-doped carbon nanofibers as ultrastable anodes for lithium/sodium ion storage
Hang Zhang, Guanhua Zhang, Zhiqin Li, Ke Qu, Huimin Shi, Qingfeng Zhang, Huigao Duan, and Jianhui Jiang

Link

Strong room-temperature emission from defect states in CVD-grown WSe2 nanosheets
Shudong Zhao, Lei Tao, Peng Miao, Xianjie Wang, Zhiguo Liu, Yi Wang, Bingsheng Li, Yu Sui, and Yang Wang

Link

Consequence of shape elongation on emission asymmetry for colloidal CdSe/CdS nanoplatelets
Fu Feng, Loan Thu Nguyen, Michel Nasilowski, Brice Nadal, Benot Dubertret, Laurent Coolen, and Agnès Matre

Link

Ultra-small Cu nanoparticles embedded in N-doped carbon arrays for electrocatalytic CO2 reduction reaction in dimethylformamide
Xiaolong Zhang, Ying Zhang, Fengwang Li, Christopher D. Easton, Alan M. Bond, and Jie Zhang

Nano Research cover