•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 2 (2018)

Research Articles

Link

Domain-engineered BiFeO3 thin-film photoanodes for highly enhanced ferroelectric solar water splitting
Jaesun Song, Taemin Ludvic Kim, Jongmin Lee, Sam Yeon Cho, Jaeseong Cha, Sang Yun Jeong, Hyunji An, Wan Sik Kim, Yen-Sook Jung, Jiyoon Park, Gun Young Jung, Dong-Yu Kim, Ji Young Jo, Sang Don Bu, Ho Won Jang, and Sanghan Lee

Link

High-performance multilayer WSe2 field-effect transistors with carrier type control
Pushpa Raj Pudasaini, Akinola Oyedele, Cheng Zhang, Michael G. Stanford, Nicholas Cross, Anthony T. Wong, Anna N. Hoffman, Kai Xiao, Gerd Duscher, David G. Mandrus, Thomas Z. Ward, and Philip D. Rack

Link

Morphology-dependent catalytic properties of nanocupric oxides in the Rochow reaction
Yu Zhang, Yongjun Ji, Jing Li, Hezhi Liu, Xiao Hu, Ziyi Zhong, and Fabing Su

Link

Thickness-dependent phase transition and optical behavior of MoS2 films under high pressure
Xuerui Cheng, Yuanyuan Li, Jimin Shang, Chuansheng Hu, Yufen Ren, Miao Liu, and Zeming Qi

Link

Enhanced stabilization of inorganic cesium lead triiodide (CsPbI3) perovskite quantum dots with tri-octylphosphine
Chang Lu, Hui Li, Kathy Kolodziejski, Chaochao Dun, Wenxiao Huang, David Carroll, and Scott M. Geyer

Link

Two-photon lithography for 3D magnetic nanostructure fabrication
Gwilym Williams, Matthew Hunt, Benedikt Boehm, Andrew May, Michael Taverne, Daniel Ho, Sean Giblin, Dan Read, John Rarity, Rolf Allenspach, and Sam Ladak

Link

Atomic and electronic structure of Si dangling bonds in quasi-free-standing monolayer graphene
Yuya Murata, Tommaso Cavallucci, Valentina Tozzini, Niko Pavliek, Leo Gross, Gerhard Meyer, Makoto Takamura, Hiroki Hibino, Fabio Beltram, and Stefan Heun

Link

Mesoporous H-ZSM-5 nanocrystals with programmable number of acid sites as “solid ligands” to activate Pd nanoparticles for C–C coupling reactions
Wenyu Ke, Tianlu Cui, Qiuying Yu, Mengying Wang, Libing Lv, Honghui Wang, Zhidong Jiang, XinhHao Li, and Jiesheng Chen

Link

Acid-degradable gadolinium-based nanoscale coordination polymer: A potential platform for targeted drug delivery and potential magnetic resonance imaging
Zhimei He, Penghui Zhang, Yan Xiao, Jingjing Li, Fang Yang, Yang Liu, Jian-Rong Zhang, and Jun-Jie Zhu

Link

Asymmetric growth of Au-core/Ag-shell nanorods with a strong octupolar plasmon resonance and an efficient second-harmonic generation
Sijing Ding, Dajie Yang, Xiaoli Liu, Fan Nan, Ziqiang Cheng, Song-Jin Im, Li Zhou, Jianfang Wang, and Ququan Wang

Link

Gold nanoshells: Contrast agents for cell imaging by cardiovascular optical coherence tomography
Jie Hu, Francisco Sanz-Rodríguez, Fernando Rivero, Emma Martín Rodríguez, Río Aguilar Torres, Dirk H. Ortgies, José García Solé, Fernando Alfonso, and Daniel Jaque

Link

Three-layer phosphorene-metal interfaces
Xiuying Zhang, Yuanyuan Pan, Meng Ye, Ruge Quhe, Yangyang Wang, Ying Guo, Han Zhang, Yang Dan, Zhigang Song, Jingzhen Li, Jinbo Yang, Wanlin Guo, and Jing Lu

Link

Electrosprayed porous Fe3O4/carbon microspheres as anode materials for high-performance lithium-ion batteries
Wenjie Han, Xianying Qin, Junxiong Wu, Qing Li, Ming Liu, Yue Xia, Hongda Du, Baohua Li, and Feiyu Kang

Link

Peptide self-assembly into lamellar phases and the formation of lipid-peptide nanostructures
Karin Kornmueller, Bernhard Lehofer, Gerd Leitinger, Heinz Amenitsch, and Ruth Prassl

Link

Embedding ZnSe nanodots in nitrogen-doped hollow carbon architectures for superior lithium storage
Ziliang Chen, Renbing Wu, Hao Wang, Kelvin H. L. Zhang, Yun Song, Feilong Wu, Fang Fang, and Dalin Sun

Link

Ultrasensitive detection of Ebola matrix protein in a memristor mode
Bergoi Ibarlucea, Teuku Fawzul Akbar, Kihyun Kim, Taiuk Rim, Chang-Ki Baek, Alon Ascoli, Ronald Tetzlaff, Larysa Baraban, and Gianaurelio Cuniberti

Link

Uniform and reproducible plasmon-enhanced fluorescence substrate based on PMMA-coated, large-area Au@Ag nanorod arrays
Jun Sun, Ziyang Li, Yinghui Sun, Liubiao Zhong, Jing Huang, Junchang Zhang, Zhiqiang Liang, Jianmei Chen, and Lin Jiang

Link

Oxidation layering mechanism of graphene-like MoS2 prepared by the intercalation-detonation method
Fan Yang, Kuaishe Wang, Ping Hu, Zhenyu Chen, Jie Deng, Boliang Hu, Weicheng Cao, Dongxin Liu, Geng An, and Alex A. Volinsky

Link

Defective molybdenum sulfide quantum dots as highly active hydrogen evolution electrocatalysts
Gang Ou, Peixun Fan, Xiaoxing Ke, Yushuai Xu, Kai Huang, Hehe Wei, Wen Yu, Hongjun Zhang, Minlin Zhong, Hui Wu, and Yadong Li

Link

Hierarchical coral-like NiMoS nanohybrids as highly efficient bifunctional electrocatalysts for overall urea electrolysis
Xiaoxia Wang, Jianmei Wang, Xuping Sun, Shuang Wei, Liang Cui, Wenrong Yang, and Jingquan Liu

Link

50 ppm of Pd dispersed on Ni(OH)2 nanosheets catalyzing semi-hydrogenation of acetylene with high activity and selectivity
Mingzhen Hu, Jian Zhang, Wei Zhu, Zheng Chen, Xin Gao, Xianjun Du, Jiawei Wan, Kebin Zhou, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Unique role of non-mercapto groups in thiol-pinning-mediated Ag growth on Au nanoparticles
Jiaqi Chen, Jiao Yan, Yuandong Chen, Shuai Hou, Yinglu Ji, and Xiaochun Wu

Link

Visible light-driven superoxide generation by conjugated polymers for organic synthesis
Feili Lai, Yue Wang, Dandan Li, Xianshun Sun, Juan Peng, Xiaodong Zhang, Yupeng Tian, and Tianxi Liu

Link

CVD growth of fingerprint-like patterned 3D graphene film for an ultrasensitive pressure sensor
Kailun Xia, Chunya Wang, Muqiang Jian, Qi Wang, and Yingying Zhang

Link

Enhanced electrical and optical properties of single-layered MoS2 by incorporation of aluminum
Hyung-Jun Kim, Suk Yang, Hojoong Kim, Jin Young Moon, Kyung Park, Yun-Jin Park, and Jang-Yeon Kwon

Link

Ultrasound-triggered release of sinoporphyrin sodium from liposome-microbubble complexes and its enhanced sonodynamic toxicity in breast cancer
Yixiang Li, Huanxiao An, Xiaobing Wang, Pan Wang, Fei Qu, Yan Jiao, Kun Zhang, and Quanhong Liu

Link

Atomic disorders in layer structured topological insulator SnBi2Te4 nanoplates
Yi-Chao Zou, Zhi-Gang Chen, Enze Zhang, Fantai Kong, Yan Lu, Lihua Wang, John Drennan, Zhongchang Wang, Faxian Xiu, Kyeongjae Cho, and Jin Zou

Link

Chemically doped macroscopic graphene fibers with significantly enhanced thermoelectric properties
Weigang Ma, Yingjun Liu, Shen Yan, Tingting Miao, Shaoyi Shi, Zhen Xu, Xing Zhang, and Chao Gao

Link

Construction of Pd-M (M = Ni, Ag, Cu) alloy surfaces for catalytic applications
Xiang Li, Xixi Wang, Maochang Liu, Hongyang Liu, Qiang Chen, Yadong Yin, and Mingshang Jin

Link

Facile preparation of pristine graphene using urea/glycerol as efficient stripping agents
Jianping Chen, Weili Shi, Zhaodongfang Gao, Tao Wang, Shan Wang, Lijie Dong, Quanling Yang, and Chuanxi Xiong

Link

Mitochondria-targeting self-assembled nanoparticles derived from triphenylphosphonium-conjugated cyanostilbene enable site-specific imaging and anticancer drug delivery
Ka Young Kim, Hanyong Jin, Jaehyeon Park, Sung Ho Jung, Ji Ha Lee, Hyesong Park, Sung Kuk Kim, Jeehyeon Bae, and Jong Hwa Jung

Link

Integrative square-grid triboelectric nanogenerator as a vibrational energy harvester and impulsive force sensor
Chuan He, Weijun Zhu, Guang Qin Gu, Tao Jiang, Liang Xu, Bao Dong Chen, Chang Bao Han, Dichen Li, and Zhong Lin Wang

Link

Solvent-dependent evolution of cyclic penta-twinned rhodium icosahedral nanocrystals and their enhanced catalytic properties
Yanan Yang, Jiawei Zhang, Yajing Wei, Qiaoli Chen, Zhenming Cao, Huiqi Li, Jiayu Chen, Jueli Shi, Zhaoxiong Xie, and Lansun Zheng

Nano Research cover