•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 12 (2018)

Review Article

Link

Nanodendrites of platinum-group metals for electrocatalytic applications
Nitin K. Chaudhari, Jinwhan Joo, Hyuk-bu Kwon, Byeongyoon Kim, Ho Young Kim, Sang Hoon Joo, and Kwangyeol Lee

Research Articles

Link

Versatile multiplexed super-resolution imaging of nanostructures by Quencher-Exchange-PAINT
Tobias Lutz, Alexander H. Clowsley, Ruisheng Lin, Stefano Pagliara, Lorenzo Di Michele, and Christian Soeller

Link

Background-free latent fingerprint imaging based on nanocrystals with long-lived luminescence and pH-guided recognition
Zhiheng Li, Qian Wang, Yingqian Wang, Qinqin Ma, Jie Wang, Zhihao Li, Yingxue Li, Xiaobo Lv, Wei Wei, Lang Chen, and Quan Yuan

Link

A new sodium iron phosphate as a stable high-rate cathode material for sodium ion batteries
Xiaobo Zhu, Takashi Mochiku, Hiroki Fujii, Kaibin Tang, Yuxiang Hu, Zhenguo Huang, Bin Luo, Kiyoshi Ozawa, and Lianzhou Wang

Link

Self-immolative micellar drug delivery: The linker matters
Xuan Meng, Min Gao, Jian Deng, Di Lu, Aiping Fan, Dan Ding, Deling Kong, Zheng Wang, and Yanjun Zhao

Link

Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature
Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao

Link

Amine-assisted synthesis of FeS@N-C porous nanowires for highly reversible lithium storage
Xiujuan Wei, Xin Tan, Jiasheng Meng, Xuanpeng Wang, Ping Hu, Wei Yang, Shuangshuang Tan, Qinyou An, and Liqiang Mai

Link

Intrinsic excitonic emission and valley Zeeman splitting in epitaxial MS2 (M = Mo and W) monolayers on hexagonal boron nitride
Chunxiao Cong, Chenji Zou, Bingchen Cao, Lishu Wu, Jingzhi Shang, Haomin Wang, Zhijun Qiu, Laigui Hu, Pengfei Tian, Ran Liu, and Ting Yu

Link

A novel PMA/PEG-based composite polymer electrolyte for all-solid-state sodium ion batteries
Xuejing Zhang, Xingchao Wang, Shuang Liu, Zhanliang Tao, and Jun Chen

Link

Probing magnetic-proximity-effect enlarged valley splitting in monolayer WSe2 by photoluminescence
Chenji Zou, Chunxiao Cong, Jingzhi Shang, Chuan Zhao, Mustafa Eginligil, Lishu Wu, Yu Chen, Hongbo Zhang, Shun Feng, Jing Zhang, Hao Zeng, Wei Huang, and Ting Yu

Link

Porphyrin-like Fe-N4 sites with sulfur adjustment on hierarchical porous carbon for different rate-determining steps in oxygen reduction reaction
Konglin Wu, Xin Chen, Shoujie Liu, Yuan Pan, Weng-Chon Cheong, Wei Zhu, Xing Cao, Rongan Shen, Wenxing Chen, Jun Luo, Wensheng Yan, Lirong Zheng, Zheng Chen, Dingsheng Wang, Qing Peng, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Enhanced efficiency in lead-free bismuth iodide with post treatment based on a hole-conductor-free perovskite solar cell
Jongmoon Shin, Maengsuk Kim, Sujeong Jung, Chang Su Kim, Jucheol Park, Aeran Song, Kwun-Bum Chung, Sung-Ho Jin, Jun Hee Lee, and Myungkwan Song

Link

Optimized nanoparticle-mediated delivery of CRISPR-Cas9 system for B cell intervention
Min Li, Ya-Nan Fan, Zhi-Yao Chen, Ying-Li Luo, Yu-Cai Wang, Zhe-Xiong Lian, Cong-Fei Xu, and Jun Wang

Link

Single-layer Rh nanosheets with ultrahigh peroxidase-like activity for colorimetric biosensing
Shuangfei Cai, Wei Xiao, Haohong Duan, Xixi Liang, Chen Wang, Rong Yang, and Yadong Li

Link

Intelligent identification of two-dimensional nanostructures by machine-learning optical microscopy
Xiaoyang Lin, Zhizhong Si, Wenzhi Fu, Jianlei Yang, Side Guo, Yuan Cao, Jin Zhang, Xinhe Wang, Peng Liu, Kaili Jiang, and Weisheng Zhao

Link

Tunable electrochemistry of gold-silver alloy nanoshells
Lorenzo Russo, Victor Puntes, and Arben Merkoi

Link

Three-dimensional spongy framework as superlyophilic, strongly absorbing, and electrocatalytic polysulfide reservoir layer for high-rate and long-cycling lithium-sulfur batteries
Lianbo Ma, Guoyin Zhu, Wenjun Zhang, Peiyang Zhao, Yi Hu, Yanrong Wang, Lei Wang, Renpeng Chen, Tao Chen, Zuoxiu Tie, Jie Liu, and Zhong Jin

Link

A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake
R. Govindan Kutty, Sivaramapanicker Sreejith, Xianghua Kong, Haiyong He, Hong Wang, Junhao Lin, Kazu Suenaga, Chwee Teck Lim, Yanli Zhao, Wei Ji, and Zheng Liu

Link

Electrochemically driven phenothiazine modification of carbon nanodots
Mónica Mediavilla, Emiliano Martínez-Perián, Iria Bravo, Tania García-Mendiola, Mónica Revenga-Parra, Félix Pariente, and Encarnación Lorenzo

Link

Plasmon-directed polymerization: Regulating polymer growth with light
Yunxia Wang, Shuangshuang Wang, Shunping Zhang, Oren A. Scherman, Jeremy J. Baumberg, Tao Ding, and Hongxing Xu

Link

Nanoporous magnesium
Ilya Vladimirovich Okulov, Sviatlana V. Lamaka, Takeshi Wada, Kunio Yubuta, Mikhail L. Zheludkevich, Jrg Weissmüller, Jürgen Markmann, and Hidemi Kato

Nano Research cover