•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 10 (2018)

Editorial

Review Articles

Link

Delivery systems for theranostics in neurodegenerative diseases
Yan Li, Ruiyuan Liu, Weihong Ji, Yanhui Li, Linying Liu, and Xin Zhang

Link

In situ polymerization on biomacromolecules for nanomedicines
Xiangqian Jia, Luyao Wang, and Juanjuan Du

Link

Advances in targeted nanotherapeutics: From bioconjugation to biomimicry
Danielle M. Valcourt, Jenna Harris, Rachel S. Riley, Megan Dang, Jianxin Wang, and Emily S. Day

Link

Scavenging of reactive oxygen and nitrogen species with nanomaterials
Carolina A. Ferreira, Dalong Ni, Zachary T. Rosenkrans, and Weibo Cai

Link

Multifunctional nucleic acid nanostructures for gene therapies
Jianbing Liu, Zhengang Wang, Shuai Zhao, and Baoquan Ding

Link

High-density lipoprotein mimetic nanotherapeutics for cardiovascular and neurodegenerative diseases
Song Ih Ahn, Hyun-Ji Park, Jiwon Yom, Taeyoung Kim, and Yong Tae Kim

Link

Functionalization of silica nanoparticles for nucleic acid delivery
Rimpei Kamegawa, Mitsuru Naito, and Kanjiro Miyata

Link

Inorganic nanoparticles and the microbiome
Kunyu Qiu, Phillip G. Durham, and Aaron C. Anselmo

Link

Nano functional neural interfaces
Yongchen Wang, Hanlin Zhu, Huiran Yang, Aaron D. Argall, Lan Luan, Chong Xie, and Liang Guo

Link

Phototriggered targeting of nanocarriers for drug delivery
Yafei Li, Yaming Zhang, and Weiping Wang

Link

Nanoformulation of metal complexes: Intelligent stimuli-responsive platforms for precision therapeutics
Ming Hu, Xiangzhao Ai, Zhimin Wang, Zhijun Zhang, Haolun Cheong, Wenmin Zhang, Jun Lin, Juan Li, Huanghao Yang, and Bengang Xing

Link

Biomedical applications of mRNA nanomedicine
Qingqing Xiong, Gha Young Lee, Jianxun Ding, Wenliang Li, and Jinjun Shi

Link

Strategies to improve micelle stability for drug delivery
Yang Lu, Ershuai Zhang, Jianhai Yang, and Zhiqiang Cao

Link

Advances in nanomaterials for brain microscopy
Jackson T. Del Bonis-O’Donnell, Linda Chio, Gabriel F. Dorlhiac, Ian R. McFarlane, and Markita P. Landry

Link

Current taxane formulations and emerging cabazitaxel delivery systems
Boyang Sun, Robert M. Straubinger, and Jonathan F. Lovell

Link

Nanobiotechnology: 1D nanomaterial building blocks for cellular interfaces and hybrid tissues
Haitao Liu, Bilal Haider, Holden R. Fried, Jie Ju, Olurotimi Bolonduro, Vineeth Raghuram, and Brian P. Timko

Link

Biomedical applications of magneto-responsive scaffolds
Adedokun A. Adedoyin and Adam K. Ekenseair

Link

Recent progress in background-free latent fingerprint imaging
Yingqian Wang, Jie Wang, Qinqin Ma, Zhihao Li, and Quan Yuan

Research Articles

Link

Selenium-functionalized metal-organic frameworks as enzyme mimics
Weiqiang Zhou, Hongfeng Li, Bin Xia, Wenlan Ji, Shaobo Ji, Weina Zhang, Wei Huang, Fengwei Huo, and Huaping Xu

Link

A facile fabrication route for binary transition metal oxide-based Janus nanoparticles for cancer theranostic applications
M. Zubair Iqbal, Wenzhi Ren, Madiha Saeed, Tianxiang Chen, Xuehua Ma, Xu Yu, Jichao Zhang, Lili Zhang, Aiguo Li, and Aiguo Wu

Link

Reversible hydrogels with tunable mechanical properties for optically controlling cell migration
Xin Wu, Wenmao Huang, Wen-Hao Wu, Bin Xue, Dongfang Xiang, Ying Li, Meng Qin, Fei Sun, Wei Wang, Wen-Bin Zhang, and Yi Cao

Link

Acidity-triggered TAT-presenting nanocarriers augment tumor retention and nuclear translocation of drugs
Wei Jiang, Jilong Wang, Jinbin Yang, Zhiwei He, Zhenhui Hou, Yingli Luo, Li Wang, Jing Liu, Houbing Zhang, Yangyang Zhao, Guoqing Zhang, Fang Huang, Xuechang Zhou, Lifeng Yan, Xianzhu Yang, Yucai Wang, and Jun Wang

Link

Traditional Chinese medicine molecule-assisted chemical synthesis of fluorescent anti-cancer silicon nanoparticles
Xiaoyuan Ji, Daoxia Guo, Bin Song, Sicong Wu, Binbin Chu, Yuanyuan Su, and Yao He

Link

Flexible and biocompatible nanopaper-based electrode arrays for neural activity recording
Yichuan Guo, Zhiqiang Fang, Mingde Du, Long Yang, Leihou Shao, Xiaorui Zhang, Li Li, Jidong Shi, Jinsong Tao, Jinfen Wang, Hongbian Li, and Ying Fang

Link

NIR-II light activated photodynamic therapy with protein-capped gold nanoclusters
Qian Chen, Jiawen Chen, Zhijuan Yang, Lin Zhang, Ziliang Dong, and Zhuang Liu

Link

LiF@SiO2 nanocapsules for controlled lithium release and osteoarthritis treatment
Trever Todd, Zhenhui Lu, Jinmin Zhao, Benjamin Cline, Weizhong Zhang, Hongmin Chen, Anil Kumar, Wen Jiang, Franklin West, Samuel Franklin, Li Zheng, and Jin Xie

Link

Design and in vivo characterization of kidney-targeting multimodal micelles for renal drug delivery
Jonathan Wang, Christopher Poon, Deborah Chin, Sarah Milkowski, Vivian Lu, Kenneth R. Hallows, and Eun Ji Chung

Link

Curcumin-loaded polymeric nanoparticles for neuroprotection in neonatal rats with hypoxic-ischemic encephalopathy
Andrea Joseph, Thomas Wood, Chih-Chung Chen, Kylie Corry, Jessica M. Snyder, Sandra E. Juul, Pratik Parikh, and Elizabeth Nance

Link

Co-delivery of mRNA and SPIONs through amino-ester nanomaterials
Xiao Luo, Weiyu Zhao, Bin Li, Xinfu Zhang, Chengxiang Zhang, Anna Bratasz, Binbin Deng, David W. McComb, and Yizhou Dong

Link

Cell membrane coating for reducing nanoparticle-induced inflammatory responses to scaffold constructs
Zhiyuan Fan, Peter Y. Li, Junjie Deng, Stephen C. Bady, and Hao Cheng

Link

The shape effect of reconstituted high-density lipoprotein nanocarriers on brain delivery and Aβ clearance
Huahua Song, Xinyi Ma, Jianrong Xu, Qingxiang Song, Meng Hu, Xiao Gu, Qian Zhang, Lina Hou, Lepei Chen, Yukun Huang, Ping Yu, Dayuan Wang, Gan Jiang, Meng Huang, Jun Chen, Hongzhuan Chen, and Xiaoling Gao

Link

Engineering subcellular-patterned biointerfaces to regulate the surface wetting of multicellular spheroids
Luying Wang, Pingqiang Cai, Jing Luo, Feilong Zhang, Jian Liu, Yupeng Chen, Zhongpeng Zhu, Yongyang Song, Bingquan Yang, Xi Liu, Xiaodong Chen, and Shutao Wang

Link

Polyplex interaction strength as a driver of potency during cancer immunotherapy
Shannon J. Tsai, James I. Andorko, Xiangbin Zeng, Joshua M. Gammon, and Christopher M. Jewell

Link

Self-assembly of Human Galectin-1 via dual supramolecular interactions and its inhibition of T-cell agglutination and apoptosis
Wenjing Qi, Yufei Zhang, Zdravko Kochovski, Jue Wang, Yan Lu, Guosong Chen, and Ming Jiang

Nano Research cover