•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 9 (2017)

Research Articles

Link

MoS2-graphene in-plane contact for high interfacial thermal conduction
Xiangjun Liu, Junfeng Gao, Gang Zhang, and Yong-Wei Zhang

Link

Curved copper nanowires-based robust flexible transparent electrodes via all-solution approach
Zhenxing Yin, Seung Keun Song, Sanghun Cho, Duck-Jae You, Jeeyoung Yoo, Suk Tai Chang, and Youn Sang Kim

Link

Co-Co3O4@carbon core–shells derived from metal−organic framework nanocrystals as efficient hydrogen evolution catalysts
Yanyan Liu, Guosheng Han, Xiaoyu Zhang, Congcong Xing, Chenxia Du, Huaqiang Cao, and Baojun Li

Link

Au/Ni12P5 core/shell single-crystal nanoparticles as oxygen evolution reaction catalyst
Yingying Xu, Sibin Duan, Haoyi Li, Ming Yang, Shijie Wang, Xun Wang, and Rongming Wang

Link

Two-photon-excited near-infrared emissive carbon dots as multifunctional agents for fluorescence imaging and photothermal therapy
Minhuan Lan, Shaojing Zhao, Zhenyu Zhang, Li Yan, Liang Guo, Guangle Niu, Jinfeng Zhang, Junfang Zhao, Hongyan Zhang, Pengfei Wang, Guangyu Zhu, Chun-Sing Lee, and Wenjun Zhang

Link

Biodegradable nanocarriers for small interfering ribonucleic acid (siRNA) co-delivery strategy increase the chemosensitivity of pancreatic cancer cells to gemcitabine
Chengbin Yang, Kok Ken Chan, Wen-Jen Lin, Alana Mauluidy Soehartono, Guimiao Lin, Huiting Toh, Ho Sup Yoon, Chih-Kuang Chen, and Ken-Tye Yong

Link

Proline-derived in situ synthesis of nitrogen-doped porous carbon nanosheets with encaged Fe2O3@Fe3C nanoparticles for lithium-ion battery anodes
Jingfei Zhang, Lijuan Qi, Xiaoshu Zhu, Xiaohong Yan, Yufeng Jia, Lin Xu, Dongmei Sun, and Yawen Tang

Link

Gram-scale synthesis of nanotherapeutic agents for CT/T1-weighted MRI bimodal imaging guided photothermal therapy
Xianguang Ding, Xiaoxia Hao, Dongdong Fu, Mengxin Zhang, Tian Lan, Chunyan Li, Renjun Huang, Zhijun Zhang, Yonggang Li, Qiangbin Wang, and Jiang Jiang

Link

Topotactic reduction of layered double hydroxides for atomically thick two-dimensional non-noble-metal alloy
Pengsong Li, Qixian Xie, Lirong Zheng, Guang Feng, Yingjie Li, Zhao Cai, Yongmin Bi, Yaping Li, Yun Kuang, Xiaoming Sun, and Xue Duan

Link

Fluorination of suspended graphene
Claudia Struzzi, Mattia Scardamaglia, Nicolas Reckinger, Jean-Franois Colomer, Hikmet Sezen, Matteo Amati, Luca Gregoratti, Rony Snyders, and Carla Bittencourt

Link

Folate targeted coated SPIONs as efficient tool for MRI
Cinzia Scialabba, Roberto Puleio, Davide Peddis, Gaspare Varvaro, Pietro Calandra, Giovanni Cassata, Luca Cicero, Mariano Licciardi, and Gaetano Giammona

Link

Nanocomposite quasi-solid-state electrolyte for high-safety lithium batteries
Hyunji Choi, Hyun Woo Kim, Jae-Kwang Kim, Young Jun Lim, Youngsik Kim, and Jou-Hyeon Ahn

Link

Flower-like C@SnO X @C hollow nanostructures with enhanced electrochemical properties for lithium storage
Yijia Wang, Zheng Jiao, Minghong Wu, Kun Zheng, Hongwei Zhang, Jin Zou, Chengzhong Yu, and Haijiao Zhang

Link

Sandwich-structured nanocomposites of N-doped graphene and nearly monodisperse Fe3O4 nanoparticles as high-performance Li-ion battery anodes
Wen Qi, Xuan Li, Hui Li, Weikang Wu, Pei Li, Ying Wu, Chunjiang Kuang, Shaoxiong Zhou, and Xiaolin Li

Link

Active coherent control of nanoscale light confinement: Modulation of plasmonic modes and position of hotspots for surface-enhanced Raman scattering detection
Zhendong Zhu, Qixia Wang, Fa Zeng, Oubo You, Sitian Gao, Benfeng Bai, Qiaofeng Tan, Guofan Jin, Qunqing Li, Shoushan Fan, Wei Li, Yushu Shi, and Xueshen Wang

Link

A series of nanoparticles with phase-separated structures by 1,1-diphenylethene controlled one-step soap-free emulsion copolymerization and their application in drug release
Xinlong Fan, Jin Liu, Xiangkun Jia, Yin Liu, Hao Zhang, Shenqiang Wang, Baoliang Zhang, Hepeng Zhang, and Qiuyu Zhang

Link

Hierarchical Sb-Ni nanoarrays as robust binder-free anodes for high-performance sodium-ion half and full cells
Liying Liang, Yang Xu, Liaoyong Wen, Yueliang Li, Min Zhou, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Ute Kaiser, and Yong Lei

Link

FeSe2 clusters with excellent cyclability and rate capability for sodium-ion batteries
Xiujuan Wei, Chunjuan Tang, Qinyou An, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Ping Hu, Xinyin Cai, and Liqiang Mai

Link

An intelligent near-infrared light activatable nanosystem for accurate regulation of zinc signaling in living cells
Wei Li, Zhen Liu, Zhaowei Chen, Lihua Kang, Yijia Guan, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu

Link

Giant enhancement and anomalous temperature dependence of magnetism in monodispersed NiPt2 nanoparticles
Aixian Shan, Chinping Chen, Wei Zhang, Daojian Cheng, Xi Shen, Richeng Yu, and Rongming Wang

Link

Water-assisted self-sustained burning of metallic single-walled carbon nanotubes for scalable transistor fabrication
Keigo Otsuka, Taiki Inoue, Yuki Shimomura, Shohei Chiashi, and Shigeo Maruyama

Nano Research cover