•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 11 (2017)

Research Articles

Link

The study of the interactions between graphene and Ge(001)/Si(001)
Pawel Dabrowski, Maciej Rogala, Iwona Pasternak, Jacek Baranowski, Wlodzimierz Strupinski, Marek Kopciuszynski, Ryszard Zdyb, Mieczyslaw Jalochowski, Iaroslav Lutsyk, and Zbigniew Klusek

Link

Dual function of a high-contrast hydrophobic–hydrophilic coating for enhanced stability of perovskite solar cells in extremely humid environments
Jin Sun Yoo, Gill Sang Han, Seongha Lee, Min Cheol Kim, Mansoo Choi, Hyun Suk Jung, and Jung-Kun Lee

Link

Mild metal-organic-gel route for synthesis of stable sub-5-nm metal-organic framework nanocrystals
Yue Qi, Chun-Ting He, Juntao Lin, Shuping Lin, Jin Liu, Jinghong Huang, Wei Xue, Guicheng Yu, Hsiu-Yi Chao, Yexiang Tong, and Zhengping Qiao

Link

Amorphous nickel-iron oxides/carbon nanohybrids for an efficient and durable oxygen evolution reaction
Bo Li, Shuangming Chen, Jie Tian, Ming Gong, Hangxun Xu, and Li Song

Link

Generic synthesis and versatile applications of molecularly organic–inorganic hybrid mesoporous organosilica nanoparticles with asymmetric Janus topologies and structures
Guiju Tao, Zhengyuan Bai, Yu Chen, Heliang Yao, Meiying Wu, Ping Huang, Luodan Yu, Jiamin Zhang, Chen Dai, and Long Zhang

Link

Remarkable enhancement in failure stress and strain of penta-graphene via chemical functionalization
Yingyan Zhang, Qingxiang Pei, Zhendong Sha, Yongwei Zhang, and Huajian Gao

Link

High-performance Li–S battery cathode with catalyst-like carbon nanotube-MoP promoting polysulfide redox
Yingying Mi, Wen Liu, Xiaolin Li, Julia Zhuang, Henghui Zhou, and Hailiang Wang

Link

Microstructuring of carbon/tin quantum dots via a novel photolithography and pyrolysis-reduction process
Xufeng Hong, Liang He, Xinyu Ma, Wei Yang, Yiming Chen, Lei Zhang, Haowu Yan, Zhaohuai Li, and Liqiang Mai

Link

Two-dimensional square transition metal dichalcogenides with lateral heterostructures
Qilong Sun, Ying Dai, Na Yin, Lin Yu, Yandong Ma, Wei Wei, and Baibiao Huang

Link

Active {010} facet-exposed Cu2MoS4 nanotube as high-efficiency photocatalyst
Ke Zhang, Yunxiang Lin, Zahir Muhammad, Chuanqiang Wu, Shuang Yang, Qun He, Xusheng Zheng, Shuangming Chen, Binghui Ge, and Li Song

Link

Diagnosis of breast cancer by analysis of sialic acid concentrations in human saliva by surface-enhanced Raman spectroscopy of silver nanoparticles
Aida Hernández-Arteaga, José de Jesús Zermeo Nava, Eleazar Samuel Kolosovas-Machuca, J. Jesús Velázquez-Salazar, Ekaterina Vinogradova, Miguel José-Yacamán, and Hugo Ricardo Navarro-Contreras

Link

Black phosphorus induced photo-doping for high-performance organic-silicon heterojunction photovoltaics
Zhouhui Xia, Pengfei Li, Yuqiang Liu, Tao Song, Qiaoliang Bao, Shuit-Tong Lee, and Baoquan Sun

Link

Quasi-freestanding, striped WS2 monolayer with an invariable band gap on Au(001)
Min Hong, Xiebo Zhou, Jianping Shi, Yue Qi, Zhepeng Zhang, Qiyi Fang, Yaguang Guo, Yajuan Sun, Zhongfan Liu, Yuanchang Li, Qian Wang, and Yanfeng Zhang

Link

Multi-shelled TiO2/Fe2TiO5 heterostructured hollow microspheres for enhanced solar water oxidation
Muhammad Waqas, Yanze Wei, Dan Mao, Jian Qi, Yu Yang, Bao Wang, and Dan Wang

Link

Reduced graphene oxide decorated with Bi2O2.33 nanodots for superior lithium storage
Haichen Liang, Xiyan Liu, Dongliang Gao, Jiangfeng Ni, and Yan Li

Link

Redox switch of ionic transport in conductive polypyrrole-engineered unipolar nanofluidic diodes
Qianqian Zhang, Zhen Zhang, Hangjian Zhou, Zhiqiang Xie, Liping Wen, Zhaoyue Liu, Jin Zhai, and Xungang Diao

Link

Engineering the surface of LiCoO2 electrodes using atomic layer deposition for stable high-voltage lithium ion batteries
Jin Xie, Jie Zhao, Yayuan Liu, Haotian Wang, Chong Liu, Tong Wu, Po-Chun Hsu, Dingchang Lin, Yang Jin, and Yi Cui

Link

Tribotronic transistor sensor for enhanced hydrogen detection
Yaokun Pang, Libo Chen, Guofeng Hu, Jianjun Luo, Zhiwei Yang, Chi Zhang, and Zhong Lin Wang

Link

Microfluidic bacterial traps for simultaneous fluorescence and atomic force microscopy
Oliver Peric, Mélanie Hannebelle, Jonathan D. Adams, and Georg E. Fantner

Link

Surface states in TiO2 submicrosphere films and their effect on electron transport
Jiawei Zheng, Li’e Mo, Wangchao Chen, Ling Jiang, Yong Ding, Zhaoqian Li, Linhua Hu, and Songyuan Dai

Link

Optical properties of conductive silver-nanowire films with different nanowire lengths
Xiaoming Yu, Xuan Yu, Jianjun Zhang, Liqiao Chen, Yunqian Long, and Dekun Zhang

Link

Efficient and 1,8-diiodooctane-free ternary organic solar cells fabricated via nanoscale morphology tuning using small-molecule dye additive
Shuhua Zhang, Muhammad Naeem Shah, Feng Liu, Zhongqiang Zhang, Qin Hu, Thomas P. Russell, Minmin Shi, Chang-Zhi Li, and Hongzheng Chen

Nano Research cover