•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 10 (2017)

Research Articles

Link

Surface chemistry of carbon nanoparticles functionally select their uptake in various stages of cancer cells
Indrajit Srivastava, Santosh K. Misra, Fatemeh Ostadhossein, Enrique Daza, Jasleena Singh, and Dipanjan Pan

Link

Highly uniform and nonlinear selection device based on trapezoidal band structure for high density nano-crossbar memory array
Qing Luo, Xiaoxin Xu, Hangbing Lv, Tiancheng Gong, Shibing Long, Qi Liu, Ling Li, and Ming Li

Link

Electrospun poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene)/zinc oxide nanocomposite tissue engineering scaffolds with enhanced cell adhesion and blood vessel formation
Robin Augustine, Pan Dan, Alejandro Sosnik, Nandakumar Kalarikkal, Nguyen Tran, Brice Vincent, Sabu Thomas, Patrick Menu, and Didier Rouxel

Link

Size-dependent structural and magnetic properties of chemically synthesized Co-Ni-Ga nanoparticles
Changhai Wang, Aleksandr A. Levin, Julie Karel, Simone Fabbrici, Jinfeng Qian, Carlos E. ViolBarbosa, Siham Ouardi, Franca Albertini, Walter Schnelle, Jan Rohlicek, Gerhard H. Fecher, and Claudia Felser

Link

Plasmon enhancement for Vernier coupled single-mode lasing from ZnO/Pt hybrid microcavities
Yueyue Wang, Feifei Qin, Junfeng Lu, Jitao Li, Zhu Zhu, Qiuxiang Zhu, Ye Zhu, Zengliang Shi, and Chunxiang Xu

Link

Anionic liposomes for small interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery to primary neuronal cells: Evaluation of alpha-synuclein knockdown efficacy
Michele Schlich, Francesca Longhena, Gaia Faustini, Caitriona M. O’iscoll, Chiara Sinico, Anna Maria Fadda, Arianna Bellucci, and Francesco Lai

Link

Strain modulation on graphene/ZnO nanowire mixed-dimensional van der Waals heterostructure for high-performance photosensor
Shuo Liu, Qingliang Liao, Zheng Zhang, Xiankun Zhang, Shengnan Lu, Lixin Zhou, Mengyu Hong, Zhuo Kang, and Yue Zhang

Link

Promising electroplating solution for facile fabrication of Cu quantum point contacts
Yang Yang, Junyang Liu, Jueting Zheng, Miao Lu, Jia Shi, Wenjing Hong, Fangzu Yang, and Zhongqun Tian

Link

Trimetallic PtRhNi alloy nanoassemblies as highly active electrocatalyst for ethanol electrooxidation
Huimin Liu, Jiahui Li, Lijuan Wang, Yawen Tang, Bao Yu Xia, and Yu Chen

Link

Biofunctionalized upconverting CaF2:Yb,Tm nanoparticles for Candida albicans detection and imaging
Magorzata Misiak, Micha Skowicki, Tomasz Lipiński, Agnieszka Kowalczyk, Katarzyna Prorok, Sebastian Arabasz, and Artur Bednarkiewicz

Link

Cesium lead halide perovskite triangular nanorods as high-gain medium and effective cavities for multiphoton-pumped lasing
Xiaoxia Wang, Hong Zhou, Shuangping Yuan, Weihao Zheng, Ying Jiang, Xiujuan Zhuang, Hongjun Liu, Qinglin Zhang, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, and Anlian Pan

Link

Hydriding Pd cocatalysts: An approach to giant enhancement on photocatalytic CO2 reduction into CH4
Yuzhen Zhu, Chao Gao, Song Bai, Shuangming Chen, Ran Long, Li Song, Zhengquan Li, and Yujie Xiong

Link

Polymer-assisted fabrication of gold nanoring arrays
Hongxu Chen, Shilin Mu, Liping Fang, Huaizhong Shen, Junhu Zhang, and Bai Yang

Link

InAs nanowire superconducting tunnel junctions: Quasiparticle spectroscopy, thermometry, and nanorefrigeration
Jaakko Mastomki, Stefano Roddaro, Mirko Rocci, Valentina Zannier, Daniele Ercolani, Lucia Sorba, Ilari J. Maasilta, Nadia Ligato, Antonio Fornieri, Elia Strambini, and Francesco Giazotto

Link

Self-powered pressure sensor for ultra-wide range pressure detection
Kaushik Parida, Venkateswarlu Bhavanasi, Vipin Kumar, Ramaraju Bendi, and Pooi See Lee

Link

Ag+-assisted heterogeneous growth of concave Pd@Au nanocubes for surface enhanced Raman scattering (SERS)
Bo Jiang, Li Xu, Wei Chen, Chao Zou, Yun Yang, Yunzhi Fu, and Shaoming Huang

Link

Tribotronic triggers and sequential logic circuits
Li Min Zhang, Zhi Wei Yang, Yao Kun Pang, Tao Zhou, Chi Zhang, and Zhong Lin Wang

Link

Carbon-encapsulated heazlewoodite nanoparticles as highly efficient and durable electrocatalysts for oxygen evolution reactions
Mohammad Al-Mamun, Huajie Yin, Porun Liu, Xintai Su, Haimin Zhang, Huagui Yang, Dan Wang, Zhiyong Tang, Yun Wang, and Huijun Zhao

Link

Effect of interface on mid-infrared photothermal response of MoS2 thin film grown by pulsed laser deposition
Ankur Goswami, Priyesh Dhandaria, Soupitak Pal, Ryan McGee, Faheem Khan, eljka Anti, Ravi Gaikwad, Kovur Prashanthi, and Thomas Thundat

Link

Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps
Yan-Fang Zhang, Yi Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Yande Que, Hui Chen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao

Link

Quality assessment of graphene: Continuity, uniformity, and accuracy of mobility measurements
David M. A. Mackenzie, Jonas D. Buron, Patrick R. Whelan, José M. Caridad, Martin Bjergfelt, Birong Luo, Abhay Shivayogimath, Anne L. Smitshuysen, Joachim D. Thomsen, Timothy J. Booth, Lene Gammelgaard, Johanna Zultak, Bjarke S. Jessen, Peter Bggild, and Dirch H. Petersen

Nano Research cover