•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 1 (2017)

Research Articles

Link

NanoHDA: A nanoparticle-assisted isothermal amplification technique for genotyping assays
Abootaleb Sedighi, Christopher Oberc, Vicki Whitehall, and Paul C. H. Li

Link

Broadband omnidirectional light detection in flexible and hierarchical ZnO/Si heterojunction photodiodes
Seongdong Lim, Doo-Seung Um, Minjeong Ha, Qianpeng Zhang, Youngsu Lee, Yuanjing Lin, Zhiyong Fan, and Hyunhyub Ko

Link

In situ synthesis of graphene oxide/gold nanorods theranostic hybrids for efficient tumor computed tomography imaging and photothermal therapy
Bingmei Sun, Jinrui Wu, Shaobin Cui, Huanhuan Zhu, Wei An, Qingge Fu, Chengwei Shao, Aihua Yao, Bingdi Chen, and Donglu Shi

Link

Flammable carbon nanotube transistors on a nitrocellulose paper substrate for transient electronics
Jinsu Yoon, Juhee Lee, Bongsik Choi, Dongil Lee, Dae Hwan Kim, Dong Myong Kim, Dong-Il Moon, Meehyun Lim, Sungho Kim, and Sung-Jin Choi

Link

Construction of point-line-plane (0-1-2 dimensional) Fe2O3-SnO2/graphene hybrids as the anodes with excellent lithium storage capability
Yu Gu, Zheng Jiao, Minghong Wu, Bin Luo, Yong Lei, Yong Wang, Lianzhou Wang, and Haijiao Zhang

Link

Highly efficient and multidimensional extraction of targets from complex matrices using aptamer-driven recognition
Jie Wang, Haijing Shen, Chi Huang, Qinqin Ma, Yaning Tan, Fenglei Jiang, Chao Ma, and Quan Yuan

Link

Layer-controlled Pt-Ni porous nanobowls with enhanced electrocatalytic performance
Hongsheng Fan, Ming Cheng, Zhenlei Wang, and Rongming Wang

Link

Carbon nanotube directed three-dimensional porous Li2FeSiO4 composite for lithium batteries
Wencong Wang, Haichen Liang, Ling Zhang, Serguei V. Savilov, Jiangfeng Ni, and Liang Li

Link

High-performance heterogeneous complementary inverters based on n-channel MoS2 and p-channel SWCNT transistors
Zhixin Li, Dan Xie, Ruixuan Dai, Jianlong Xu, Yilin Sun, Mengxing Sun, Cheng Zhang, and Xian Li

Link

Simulation and structure optimization of triboelectric nanogenerators considering the effects of parasitic capacitance
Keren Dai, Xiaofeng Wang, Simiao Niu, Fang Yi, Yajiang Yin, Long Chen, Yue Zhang, and Zheng You

Link

Effect of carrier screening on ZnO-based resistive switching memory devices
Yihui Sun, Xiaoqin Yan, Xin Zheng, Yong Li, Yichong Liu, Yanwei Shen, Yi Ding, and Yue Zhang

Link

Characterization of tin(II) sulfide defects/vacancies and correlation with their photocurrent
Mingyang Liu, Luqing Wang, Linan Zhou, Sidong Lei, Jarin Joyner, Yingchao Yang, Robert Vajtai, Pulickel Ajayan, Boris I. Yakobson, and Pol Spanos

Link

Facile synthesis of porous nitrogen-doped holey graphene as an efficient metal-free catalyst for the oxygen reduction reaction
Li Qin, Ruimin Ding, Huixiang Wang, Jianghong Wu, Conghui Wang, Chenghua Zhang, Yao Xu, Liancheng Wang, and Baoliang Lv

Link

Design of active and stable oxygen reduction reaction catalysts by embedding Co x O y nanoparticles into nitrogen-doped carbon
Fan Yang, Mikel Abadia, Chaoqiu Chen, Weike Wang, Le Li, Lianbing Zhang, Celia Rogero, Andrey Chuvilin, and Mato Knez

Link

Gold nanoparticle-based paper sensor for ultrasensitive and multiple detection of 32 (fluoro)quinolones by one monoclonal antibody
Juan Peng, Liqiang Liu, Liguang Xu, Shanshan Song, Hua Kuang, Gang Cui, and Chuanlai Xu

Link

Epitaxial growth and thermal-conductivity limit of single-crystalline Bi2Se3/In2Se3 superlattices on mica
Wuyang Ren, Handong Li, Lei Gao, Yong Li, Zhongyang Zhang, Chengjia Long, Haining Ji, Xiaobin Niu, Yuan Lin, and Zhiming Wang

Link

Embedding variable micro-capacitors in polydimethylsiloxane for enhancing output power of triboelectric nanogenerator
Xiaona Xia, Jie Chen, Hengyu Guo, Guanlin Liu, Dapeng Wei, Yi Xi, Xue Wang, and Chenguo Hu

Link

Self-supported Ni6MnO8 3D mesoporous nanosheet arrays with ultrahigh lithium storage properties and conversion mechanism by in-situ XAFS
Dongdong Zhao, Peng Yu, Lei Wang, Fanfei Sun, Li Zhao, Chungui Tian, Wei Zhou, and Honggang Fu

Nano Research cover