•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

Volume 9, Number 4 (2021)

Research Articles

Link

Silencing myelin protein zero-like 1 expression suppresses cell proliferation and invasiveness of human glioma cells by inhibiting multiple cancer-associated signal pathways
Simiao Zhang, Sandian Zhang, Hongzhen Wang, Xuege Huang, Jinzhi Wang, Jingna Li, Dan Cheng, Hongwei Wang, Daru Lu, and Yunliang Wang

Link

Analysis of risk factors of delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning
He Gao, Lifang Xu, Bo Zhou, Lin Li, Hui Sun, Xiaoling Guo, and Liqun Ren

Link

The Ilizarov technique in treating denervated ankle-foot deformities
Dong Wang, Jun-Jun Shi, Le Zhang, Ying-Wei Jia, Hu-Yun Qiao, Hong Liu, Bao-Na Wang, Jian-Cheng Zang, Si-He Qin, and Yong-Hong Zhang

Link

A pilot study of clinical cell therapies in Alzheimer’s disease
Xiaoling Guo, Yunliang Wang, Yan Li, Yanqiu Liu, Ying Liu, Di Chen, Juan Xiao, Wenyong Gao, Bo Zhou, Yajun Liu, Ran Liu, Weidong Chen, Fei Liu, Deqiang Guo, Gensheng Mao, and Hongyun Huang

Review Article

Journal of Neurorestoratology cover