•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

Volume 9, Number 3 (2021)

Research Article

Link

A novel intelligent microcatheter-shaping method for embolization of intracranial aneurysm
Ling Song, Wei Ni, Wenzhi Wang, Guangming Yang, Jianjun Li, Xue Feng, Lan Qin, Wangsheng Lu, Yuxiang Gu, and Yin Yin

Review Articles

Link

Progress in facial reinnervation
Hanshuo Zhu, Lin Shen, Min Yang, and Xuesheng Zheng

Editorial

Letter to Editor

Journal of Neurorestoratology cover