•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

Volume 9, Number 2 (2021)

Research Articles

PDF

Olfactory ensheathing cell transplantation for chronic spinal cord injury: A long-term follow-up study
Naifeng Kuang, Xiaoyu Wang, Yuexia Chen, Guifeng Liu, Fan’e Kong, Nan Wang, Rui Feng, Yan Wang, Xiaojing Du, and Zuncheng Zheng

PDF

Ten years of clinical observation of olfactory ensheathing cell transplantation in patients with spinal cord injury
Zhijian Cheng, Rui Wang, Kai Cao, Guoyu Wang, Jie Qin, Haopeng Li, Jiaxi Li, Dong Wang, and Xijing He

PDF

Improved survival in amyotrophic lateral sclerosis patients following autologous bone marrow mononuclear cell therapy: a long term 10-year retrospective study
Alok Sharma, Hemangi Sane, Amruta Paranjape, Ritu Varghese, Vivek Nair, Hema Biju, Dhanashree Sawant, Nandini Gokulchandran, and Prerna Badhe

PDF

A pilot study of clinical cell therapy for patients with vascular dementia
Yunliang Wang, Xiaoling Guo, Yanqiu Liu, Yan Li, Ying Liu, Di Chen, Juan Xiao, Wenyong Gao, Yajun Liu, Bo Zhou, Ran Liu, Fei Liu, Weidong Chen, Deqiang Guo, Gensheng Mao, and Hongyun Huang

Review Articles

Editorial

Journal of Neurorestoratology cover