•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

Volume 8, Number 3 (2020)

Research Articles

PDF

The clinical effect of vagus nerve stimulation in the treatment of patients with a minimally conscious state
Xun-Jie Xiang, Liu-Zhong Sun, Cai-Bang Xu, Yong Xie, Ming-Yan Pan, Jiang Ran, Yang Hu, Bang-Xie Nong, Qu Shen, Hua Huang, Sheng-Hui Huang, and Yan-Zhong Yu

PDF

Olfactory ensheathing cells in chronic ischemic stroke: A phase 2, double-blind, randomized, controlled trial
Yunliang Wang, Xiaoling Guo, Jun Liu, Zuncheng Zheng, Ying Liu, Wenyong Gao, Juan Xiao, Yanqiu Liu, Yan Li, Manli Tang, Linlin Wang, Lin Chen, Di Chen, Deqiang Guo, Fei Liu, Weidong Chen, Baomin Chan, Bo Zhou, Aibing Liu, and Gengsheng Mao

Review Article

PDF

Review of clinical nerve repair strategies for neurorestoration of central nervous system tumor damage
Xinyu Wang, Nan Sun, Xiangqi Meng, Meng Chen, Chuanlu Jiang, and Jinquan Cai

Case Reports

PDF

Vagus nerve stimulation for pediatric patients with drug-resistant epilepsy caused by genetic mutations: Two cases
Xiaoya Qin, Sufang Lin, Yuan Yuan, Jialun Wen, Qian Chen, Xingguo Lu, Yang Sun, Fangping Wang, Xiaoqin Tian, Ning Jiang, Jianxiang Liao, and Luming Li

PDF

Vagal nerve stimulation is effective in pre-school children with intractable epilepsy: A report of two cases
Zhao Yang, Ciliu Zhang, Zhiyan Wang, Tungyang Cheng, Xiaoya Qin, Jin Deng, Xi Fang, Hongwei Hao, Jing Peng, Fei Yin, and Luming Li

Journal of Neurorestoratology cover