•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

Volume 7, Number 2 (2019)

Research Articles

PDF

Application of olfactory ensheathing cells in clinical treatment of spinal cord injury: meta-analysis and prospect
Huijing Chen, Qijia Tan, Caijun Xie, Cong Li, Yun Chen, Yuer Deng, Yanling Gan, Wengang Zhan, Zhiqiang Zhang, Aruna Sharma, and Hari Sharma

PDF

Associated factors of early neurological deterioration in isolated acute lacunar infarction in basal ganglia
Honghao Man, Yuhua Bi, Yongpeng Yu, Shengwu Wang, Zhenming Zhao, Xiaohong Qiao, and Weiping Ju

PDF

Decreased Npas4 expression in patients with post-stroke depression
Shina Gu, Xiaodan Li, Lin Zhao, Huicong Ren, Chendi Pei, Wenqiang Li, Junlin Mu, Jinggui Song, and Zhaohui Zhang

PDF

Intranasal delivery of M2 macrophage-derived soluble products reduces neuropsychological deficit in patients with cerebrovascular disease: a pilot study
Ekaterina Shevela, Marina Davydova, Natalia Starostina, Alexandra Yankovskaya, Alexandr Ostanin, and Elena Chernykh

Journal of Neurorestoratology cover