•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 9, Issue 3 (2020)

Research Articles

PDF

High entropy defective fluorite structured rare-earth niobates and tantalates for thermal barrier applications
Zifan ZHAO, Heng CHEN, Huimin XIANG, Fu-Zhi DAI, Xiaohui WANG, Wei XU, Kuang SUN, Zhijian PENG, and Yanchun ZHOU

PDF

Preliminary 3D printing of large inclined-shaped alumina ceramic parts by direct ink writing
Liangliang YANG, Xiaojun ZENG, Allah DITTA, Bo FENG, Lizhong SU, and Yue ZHANG

PDF

Polymer-derived SiBCN ceramic pressure sensor with excellent sensing performance
Gang SHAO, Junpeng JIANG, Mingjie JIANG, Jie SU, Wen LIU, Hailong WANG, Hongliang XU, Hongxia LU, and Rui ZHANG

Journal of Advanced Ceramics cover