•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 2 (2022)

Research Articles

PDF

Thermal conductivity and bending strength of SiC composites reinforced by pitch-based carbon fibers
Liyang CAO, Yongsheng LIU, Yunhai ZHANG, Yejie CAO, Jingxin LI, Jie CHEN, Lu ZHANG, and Zheng QI

PDF

A neutron diffraction investigation of high valent doped barium ferrite with wideband tunable microwave absorption
Jun LI, Yang HONG, San HE, Weike LI, Han BAI, Yuanhua XIA, Guangai SUN, and Zhongxiang ZHOU

PDF

Density-functional-theory predictions of mechanical behaviour and thermal properties as well as experimental hardness of the Ga-bilayer Mo2Ga2C
Xinxin QI, Weilong YIN, Sen JIN, Aiguo ZHOU, Xiaodong HE, Guangping SONG, Yongting ZHENG, and Yuelei BAI

PDF

Remarkably enhanced dielectric stability and energy storage properties in BNT-BST relaxor ceramics by A-site defect engineering for pulsed power applications
Zhipeng LI, Dong-Xu LI, Zong-Yang SHEN, Xiaojun ZENG, Fusheng SONG, Wenqin LUO, Xingcai WANG, Zhumei WANG, and Yueming LI

PDF

Novel 3D grid porous Li
Changyong LIU, Yin QIU, Yanliang LIU, Kun XU, Ning ZHAO, Changshi LAO, Jun SHEN, and Zhangwei CHEN

PDF

Influence of binder systems on sintering characteristics, microstructures, and mechanical properties of PcBN composites fabricated by SPS
Shuna CHEN, Hengzhong FAN, Yunfeng SU, Wensheng LI, Jicheng LI, Bing YAN, Junjie SONG, Litian HU, and Yongsheng ZHANG

PDF

Oxidation behaviors of carbon fiber reinforced multilayer SiC-Si3N4 matrix composites
Xiaolin DANG, Donglin ZHAO, Tong GUO, Xiaomeng FAN, Jimei XUE, Fang YE, Yongsheng LIU, and Laifei CHENG

PDF

Dynamic oxidation mechanism of carbon fiber reinforced SiC matrix composite in high-enthalpy and high-speed plasmas
Lingwei YANG, Xueren XIAO, Liping LIU, Jie LUO, Kai JIANG, Xinxing HAN, Changhao ZHAO, Jun ZHANG, and Guolin WANG

Review

PDF

Si-based polymer-derived ceramics for energy conversion and storage
Qingbo WEN, Fangmu QU, Zhaoju YU, Magdalena GRACZYK-ZAJAC, Xiang XIONG, and Ralf RIEDEL

Journal of Advanced Ceramics cover