•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 6 (2021)

Research Articles

Link

Enhanced giant dielectric properties and improved nonlinear electrical response in acceptor-donor (Al
Jakkree BOONLAKHORN, Narong CHANLEK, Jedsada MANYAM, Pornjuk SREPUSHARAWOOT, Sriprajak KRONGSUK, and Prasit THONGBAI

Link

Vector analysis of electric-field-induced antiparallel magnetic domain evolution in ferromagnetic/ferroelectric heterostructures
Xinger ZHAO, Zhongqiang HU, Jingen WU, Ting FANG, Yaojin LI, Yuxin CHENG, Yifan ZHAO, Mengmeng GUAN, Dan XIAN, Chenying WANG, Qi MAO, Bin PENG, Ren-Ci PENG, Ziyao ZHOU, Zhiguang WANG, Zhuang-De JIANG, and Ming LIU

Link

Sintering behaviour and microwave dielectric properties of MgO-2B
Haiquan WANG, Shixuan LI, Kangguo WANG, Xiuli CHEN, and Huanfu ZHOU

Link


Jiaxuan HUANG, Hujie WAN, Mian LI, Yiming ZHANG, Jianfeng ZHU, Xuelin LI, Wenchao SHUI, Yao LI, Xiaomeng FAN, Qiye WEN, Xu XIAO, and Qing HUANG

Link

Enabling highly efficient and broadband electromagnetic wave absorption by tuning impedance match in high-entropy transition metal diborides (HE TMB
Weiming ZHANG, Fu-Zhi DAI, Huimin XIANG, Biao ZHAO, Xiaohui WANG, Na NI, Rajamallu KARRE, Shijiang WU, and Yanchun ZHOU

Link

Significant strain-rate dependence of sensing behavior in TiO
Fan ZHANG, Hailong HU, Simin HU, and Jianling YUE

Link

Compositional modulation in ZnGa
Ying XIONG, Hongyuan XIE, Zhenggang RAO, Laijun LIU, Zhengfeng WANG, and Chunchun LI

Link

Fabrication and microstructure evolution of C
Jun LU, Dewei NI, Chunjing LIAO, Haijun ZHOU, Youlin JIANG, Bowen CHEN, Xuegang ZOU, Feiyan CAI, Yusheng DING, and Shaoming DONG

Link

Influence of Al
Wen ZHENG, Jia-Min WU, Shuang CHEN, Chang-Shun WANG, Chun-Lei LIU, Shuai-Bin HUA, Kang-Bo YU, Jie ZHANG, Jing-Xian ZHANG, and Yu-Sheng SHI

Link

Reaction products of Sm
Yinghua WANG, Zhuang MA, Ling LIU, and Yanbo LIU

Link

Amelioration of sintering and multi-frequency dielectric properties of Mg
Rui PENG, Yongcheng LU, Qin ZHANG, Yuanming LAI, Guoliang YU, Xiaohui WU, Yuanxun LI, Hua SU, and Huaiwu ZHANG

Reviews

Link

Perspectives and challenges for lead-free energy-storage multilayer ceramic capacitors
Peiyao ZHAO, Ziming CAI, Longwen WU, Chaoqiong ZHU, Longtu LI, and Xiaohui WANG

Link

From structural ceramics to 2D materials with multi-applications: A review on the development from MAX phases to MXenes
Aiguo ZHOU, Yi LIU, Shibo LI, Xiaohui WANG, Guobing YING, Qixun XIA, and Peigen ZHANG

Journal of Advanced Ceramics cover