•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 6 (2021)

Research Articles

PDF

Enhanced giant dielectric properties and improved nonlinear electrical response in acceptor-donor (Al3+, Ta5+)-substituted CaCu3Ti4O12 ceramics
Jakkree BOONLAKHORN, Narong CHANLEK, Jedsada MANYAM, Pornjuk SREPUSHARAWOOT, Sriprajak KRONGSUK, and Prasit THONGBAI

PDF

Vector analysis of electric-field-induced antiparallel magnetic domain evolution in ferromagnetic/ferroelectric heterostructures
Xinger ZHAO, Zhongqiang HU, Jingen WU, Ting FANG, Yaojin LI, Yuxin CHENG, Yifan ZHAO, Mengmeng GUAN, Dan XIAN, Chenying WANG, Qi MAO, Bin PENG, Ren-Ci PENG, Ziyao ZHOU, Zhiguang WANG, Zhuang-De JIANG, and Ming LIU

PDF

Sintering behaviour and microwave dielectric properties of MgO-2B2O3-xwt%BaCu(B2O5)-ywt%H3BO3 ceramics
Haiquan WANG, Shixuan LI, Kangguo WANG, Xiuli CHEN, and Huanfu ZHOU

PDF

In-situ growth of MAX phase coatings on carbonised wood and their terahertz shielding properties
Jiaxuan HUANG, Hujie WAN, Mian LI, Yiming ZHANG, Jianfeng ZHU, Xuelin LI, Wenchao SHUI, Yao LI, Xiaomeng FAN, Qiye WEN, Xu XIAO, and Qing HUANG

PDF

Enabling highly efficient and broadband electromagnetic wave absorption by tuning impedance match in high-entropy transition metal diborides (HE TMB2)
Weiming ZHANG, Fu-Zhi DAI, Huimin XIANG, Biao ZHAO, Xiaohui WANG, Na NI, Rajamallu KARRE, Shijiang WU, and Yanchun ZHOU

PDF

Fabrication and microstructure evolution of Csf/ZrB2-SiC composites via direct ink writing and reactive melt infiltration
Jun LU, Dewei NI, Chunjing LIAO, Haijun ZHOU, Youlin JIANG, Bowen CHEN, Xuegang ZOU, Feiyan CAI, Yusheng DING, and Shaoming DONG

PDF

Influence of Al2O3 content on mechanical properties of silica-based ceramic cores prepared by stereolithography
Wen ZHENG, Jia-Min WU, Shuang CHEN, Chang-Shun WANG, Chun-Lei LIU, Shuai-Bin HUA, Kang-Bo YU, Jie ZHANG, Jing-Xian ZHANG, and Yu-Sheng SHI

PDF

Amelioration of sintering and multi-frequency dielectric properties of Mg3B2O6: A mechanism study of nickel substitution using DFT calculation
Rui PENG, Yongcheng LU, Qin ZHANG, Yuanming LAI, Guoliang YU, Xiaohui WU, Yuanxun LI, Hua SU, and Huaiwu ZHANG

Reviews

PDF

Perspectives and challenges for lead-free energy-storage multilayer ceramic capacitors
Peiyao ZHAO, Ziming CAI, Longwen WU, Chaoqiong ZHU, Longtu LI, and Xiaohui WANG

PDF

From structural ceramics to 2D materials with multi-applications: A review on the development from MAX phases to MXenes
Aiguo ZHOU, Yi LIU, Shibo LI, Xiaohui WANG, Guobing YING, Qixun XIA, and Peigen ZHANG

Journal of Advanced Ceramics cover