•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 4 (2021)

Research Articles

Link

Annealing effects on the optical and electrochemical properties of tantalum pentoxide films
Wei REN, Guang-Dao YANG, Ai-Ling FENG, Rui-Xia MIAO, Jun-Bo XIA, and Yong-Gang WANG

Link

Composition and structure design of three-layered composite phosphors for high color rendering chip-on-board light-emitting diode devices
Xin LIU, Xinglu QIAN, Peng ZHENG, Xiaopu CHEN, Yagang FENG, Yun SHI, Jun ZOU, Rongjun XIE, and Jiang LI

Link

Oxidation behavior of non-stoichiometric (Zr,Hf,Ti)C
Huilin LUN, Yi ZENG, Xiang XIONG, Ziming YE, Zhongwei ZHANG, Xingchao LI, Haikun CHEN, and Yufeng LIU

Link

Enhanced mechanical property and tunable dielectric property of SiC
Chaokun SONG, Yongsheng LIU, Fang YE, Laifei CHENG, Pengfei ZHANG, and Nan CHAI

Link

High-temperature oxidation behavior of SiBN fibers in air
Xin LONG, Zhenyu WU, Changwei SHAO, Xiaozhou WANG, and Yingde WANG

Link

Effects of (Mg
Xu ZHOU, Lintao LIU, Jiajia SUN, Ningkang ZHANG, Huazhang SUN, Haitao WU, and Wenhong TAO

Link

Microstructure refinement-homogenization and flexural strength improvement of Al
Guanglin NIE, Yehua LI, Pengfei SHENG, Fei ZUO, Haolin WU, Leiren LIU, Xin DENG, Yiwang BAO, and Shanghua WU

Link

Structure evolution, dielectric, and conductivity behavior of (K
Tianxiang YAN, Kaiyuan CHEN, Chengqi LI, Min LIU, Jie WANG, Liang FANG, and Laijun LIU

Link

Simultaneously improving piezoelectric properties and temperature stability of Na
Zhenyong CEN, Shuaishuai BIAN, Ze XU, Ke WANG, Limin GUO, Longtu LI, and Xiaohui WANG

Link

Enhanced electromagnetic wave absorption property of binary ZnO/NiCo
Bin DU, Mei CAI, Xuan WANG, Junjie QIAN, Chao HE, and Anze SHUI

Link

Effect of anionic group [SiO
Ning LIU, Lefu MEI, Jianxiong BIN, Ze ZHANG, and Zhijian PENG

Link

High-strength porous alumina ceramics prepared from stable wet foams
Linying WANG, Liqiong AN, Jin ZHAO, Shunzo SHIMAI, Xiaojian MAO, Jian ZHANG, Juan LIU, and Shiwei WANG

Link

Substantial thermoelectric enhancement achieved by manipulating the band structure and dislocations in Ag and La co-doped SnTe
Wenjing XU, Zhongwei ZHANG, Chengyan LIU, Jie GAO, Zhenyuan YE, Chunguang CHEN, Ying PENG, Xiaobo BAI, and Lei MIAO

Link

Using PyC modified 3D carbon fiber to reinforce UHTC under low temperature sintering without pressure
Baihe DU, Yuan CHENG, Liancai XUN, Shuchang ZHANG, Jing TONG, Qingrong LV, Shanbao ZHOU, Ping HU, and Xinghong ZHANG

Review Articles

Link

Progress and challenges towards additive manufacturing of SiC ceramic
Rujie HE, Niping ZHOU, Keqiang ZHANG, Xueqin ZHANG, Lu ZHANG, Wenqing WANG, and Daining FANG

Link

Progress and perspectives in dielectric energy storage ceramics
Dongxu LI, Xiaojun ZENG, Zhipeng LI, Zong-Yang SHEN, Hua HAO, Wenqin LUO, Xingcai WANG, Fusheng SONG, Zhumei WANG, and Yueming LI

Journal of Advanced Ceramics cover