•  
  •  
 
Friction

Volume 9, Issue 3 (2020)

Research Articles

PDF

How the fluorographene replaced graphene as nanoadditive for improving tribological performances of GTL-8 based lubricant oil
Xiaojing CI, Wenjie ZHAO, Jun LUO, Yangmin WU, Tianhao GE, Qunji XUE, Xiulei GAO, and Zhiwen FANG

PDF

Quantification/mechanism of interfacial interaction modulated by electric potential in aqueous salt solution
Shaowei LI, Pengpeng BAI, Yuanzhe LI, Noshir S. PESIKA, Yonggang MENG, Liran MA, and Yu TIAN

PDF

Study of tribological properties and lubrication mechanism of surfactant-coated anthracite sheets used as lubricant additives
Hailong LIU, Yajing HUANG, Yaozhu WANG, Xiaomin ZHAO, Danqing CHEN, and Guohua CHEN

PDF

Designing soft/hard double network hydrogel microsphere/ UHMWPE composites to promote water lubrication performance
Chaobao WANG, Xiuqin BAI, Conglin DONG, Zhiwei GUO, Chengqing YUAN, and Anne NEVILLE

PDF

Synergistic nano-tribological interaction between zinc dialkyldithiophosphate (ZDDP) and methyl oleate for biodiesel-fueled engines
Siti Hartini HAMDAN, Chiew Tin LEE, Mei Bao LEE, William Woei Fong CHONG, Cheng Tung CHONG, and Suhaila Mohd SANIP

PDF

Adhesion and friction performance of DLC/rubber: The influence of plasma pretreatment
Changning BAI, Zhenbin GONG, Lulu AN, Li QIANG, Junyan ZHANG, Georgy YUSHKOV, Alexey NIKOLAEV, Maxim SHANDRIKOV, and Bin ZHANG

PDF

Tribo-informatics: Concept, architecture, and case study
Zhinan ZHANG, Nian YIN, Shi CHEN, and Chengliang LIU

Review Article

PDF

A review on tribology of polymer composite coatings
Yilong REN, Lin ZHANG, Guoxin XIE, Zhanbo LI, Hao CHEN, Hanjun GONG, Wenhu XU, Dan GUO, and Jianbin LUO

Short Communication

Friction cover