•  
  •  
 
Friction

Volume 8, Issue 4 (2020)

Research Articles

PDF

Comparative tribological behavior of friction composites containing natural graphite and expanded graphite
Hongyun JIN, Keke ZHOU, Zhengjia JI, Xiaocong TIAN, Ying CHEN, Luhua LU, Yazhou REN, Chunhui XU, Shanshan DUAN, Jiangyu LI, and Shu-en HOU

PDF

Investigation on hydrodynamic lubrication of bearings in a left ventricular assisted device
Xiaobing ZHENG, Yongjian LI, Haosheng CHEN, Shengshou HU, and Jianye ZHOU

PDF

Abrasive wear behavior of PTFE for seal applications under abrasive-atmosphere sliding condition
Mingxue SHEN, Bo LI, Zhinan ZHANG, Longzhi ZHAO, and Guangyao XIONG

PDF

Friction transitions and connections to third bodies for a Cd coating on steel substrate
Priyadarshi BEHERA, Lisa LEE, Sriraman K. RAJAGOPALAN, Richard R. CHROMIK, and Stephen YUE

Friction cover