•  
  •  
 
Friction

Volume 10, Issue 9 (2022)

Research Articles

PDF

Role of nanoparticles in achieving macroscale superlubricity of graphene/nano-SiO2 particle composites
Panpan LI, Li JI, Hongxuan LI, Lei CHEN, Xiaohong LIU, Huidi ZHOU, and Jianmin CHEN

PDF

Macroscale superlubricity achieved via hydroxylated hexagonal boron nitride nanosheets with ionic liquid at steel/steel interface
Zhiwen ZHENG, Xiaolong LIU, Guowei HUANG, Haijie CHEN, Hongxiang YU, Dapeng FENG, and Dan QIAO

PDF

Ionic liquids as boundary additives in water-based and PAO lubricants
Wahyu WIJANARKO, Hamid KHANMOHAMMADI, and Nuria ESPALLARGAS

PDF

High temperature induced "glaze" layer formed in HVOF-sprayed NiCrWMoCuCBFe coating and its wear reduction mechanism
Yijing WANG, Xiaoqin ZHAO, Enkang HAO, Zhenyu BU, Yulong AN, Huidi ZHOU, and Jianmin CHEN

Review Article

PDF

Tailored surface textures to increase friction—A review
Henara L. COSTA, Jörg SCHILLE, and Andreas ROSENKRANZ

Friction cover