•  
  •  
 
Friction

Volume 10, Issue 8 (2022)

Research Articles

PDF

Preparation and wear properties of high-vanadium alloy composite layer
Fangfang WANG, Liujie XU, Shizhong WEI, Xi WANG, Chong CHEN, and Yucheng ZHOU

PDF

Bio-inspired smart surface to achieve controllable locomotion through adjustable anisotropic friction
Zhongying JI, Shiyu QIN, Shuanhong MA, Xin JIA, Xiaolong WANG, and Feng ZHOU

PDF

Robust scalable reversible strong adhesion by gecko-inspired composite design
Xiaosong LI, Pengpeng BAI, Xinxin LI, Lvzhou LI, Yuanzhe LI, Hongyu LU, Liran MA, Yonggang MENG, and Yu TIAN

PDF

Role of capillary adhesion in the friction peak during the tacky transition
Tianyan GAO, Jiaxin YE, Kaisen ZHANG, Xiaojun LIU, Yan ZHANG, and Kun LIU

PDF

Optimization of several surface treatment processes for alleviating fretting damage of a locking pin
Jifan HE, Zhenbing CAI, Yanping REN, Jinfang PENG, Jianhua LIU, and Minhao ZHU

PDF

Load dependent microstructural evolution in an as-cast 26% Cr high chromium cast iron during unlubricated sliding
U. Pranav NAYAK, Sebastian SUÁREZ, Valentin PESNEL, Frank MÜCKLICH, and María Agustina GUITAR

Review Article

Friction cover