•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 5, Issue 4 (2019)

Research Articles

PDF

Practical BRDF reconstruction using reliable geometric regions from multi-view stereo
Taishi Ono, Hiroyuki Kubo, Kenichiro Tanaka, Takuya Funatomi, and Yasuhiro Mukaigawa

PDF

Evaluation of modified adaptive k-means segmentation algorithm
Taye Girma Debelee, Friedhelm Schwenker, Samuel Rahimeto, and Dereje Yohannes

PDF

A three-stage real-time detector for traffic signs in large panoramas
Yizhi Song, Ruochen Fan, Sharon Huang, Zhe Zhu, and Ruofeng Tong

PDF

SpinNet: Spinning convolutional network for lane boundary detection
Ruochen Fan, Xuanrun Wang, Qibin Hou, Hanchao Liu, and Tai-Jiang Mu

PDF

Mixed reality based respiratory liver tumor puncture navigation
Ruotong Li, Weixin Si, Xiangyun Liao, Qiong Wang, Reinhard Klein, and Pheng-Ann Heng

PDF

InSocialNet: Interactive visual analytics for role-event videos
Yaohua Pan, Zhibin Niu, Jing Wu, and Jiawan Zhang

PDF

Adaptive deep residual network for single image super-resolution
Shuai Liu, Ruipeng Gang, Chenghua Li, and Ruixia Song

Computational Visual Media cover