•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 2, Issue 4 (2016)

Research Articles

PDF

A computational model of topological and geometric recovery for visual curve completion
Hongwei Lin, Zihao Wang, Panpan Feng, Xingjiang Lu, and Jinhui Yu

PDF

User controllable anisotropic shape distribution on 3D meshes
Xiaoning Wang, Tien Hung Le, Xiang Ying, Qian Sun, and Ying He

PDF

LSTM-in-LSTM for generating long descriptions of images
Jun Song, Siliang Tang, Jun Xiao, Fei Wu, and Zhongfei Mark Zhang

PDF

Texture image classification with discriminative neural networks
Yang Song, Qing Li, Dagan Feng, Ju Jia Zou, and Weidong Cai

PDF

Computational design of iris folding patterns
Yuki Igarashi, Takeo Igarashi, and Jun Mitani

Computational Visual Media cover