•  
  •  
 
Building Simulation: An International Journal

Volume 9, Issue 4 (2016)

Review Article

Link

Computational intelligence techniques for HVAC systems: A review
Muhammad Waseem Ahmad, Monjur Mourshed, Baris Yuce, and Yacine Rezgui

Research Articles

Link

Modeling dynamic responses of aircraft environmental control systems by coupling with cabin thermal environment simulations
Haishen Yin, Xiong Shen, Yan Huang, Zhuangbo Feng, Zhengwei Long, Ran Duan, Chao-Hsin Lin, Daniel Wei, Balasubramanyam Sasanapuri, and Qingyan Chen

Link

Prediction of solar heat gain of double skin facade windows
Guoqing He, Jianfeng Xu, Yun Zheng, Sanming Zhang, and Qi’an Bai

Link

Window purifying ventilator using a cross-flow fan: Simulation and optimization
Jiayu Li, Yuefei Hou, Junjie Liu, Zhiqiang Wang, and Fei Li

Building Simulation cover