•  
  •  
 
Building Simulation: An International Journal

Volume 7, Issue 2 (2014)

Research Articles

Link

Coupling simulation system of annual building energy and microclimate
Akira Urano, Ken Syoji, Taiki Sato, Hidemitsu Koyanagi, Masayuki Oguro, and Yasushige Morikawa

Link

Optimization of emergency ventilation mode for a train on fire stopping beside platform of a metro station
Longhua Hu, Long Wu, Kaihua Lu, Xiaochun Zhang, Shuai Liu, and Zengwei Qiu

Building Simulation cover