•  
  •  
 
Building Simulation: An International Journal

Volume 15, Issue 8 (2022)

Research Articles

Link

Optimization of heat source side technical scheme of combined heat and water system based on a coal-fired power plant
Xiaolin Yang, Zhaoyang Liu, Jiayang Chen, Ying Kong, Wen Zheng, and Jianjun Xia

Link

Predicting roof-surface wind pressure induced by conical vortex using a BP neural network combined with POD
Fubin Chen, Wen Kang, Zhenru Shu, Qiusheng Li, Yi Li, Y. Frank Chen, and Kang Zhou

Link

Airflow pattern and performance of attached ventilation for two types of tiny spaces
Haiguo Yin, Yanyan Li, Da Zhang, Yuekun Han, Jiali Wang, Yongshou Zhang, and Angui Li

Link

A statistical-based online cross-system fault detection method for building chillers
Jiangyan Liu, Xin Li, Guannan Li, Chuang Wu, DingChao Li, Qing Zhang, Kuining Li, Hailong Lu, Yunqian Zhang, and Jinjiang Zhang

Building Simulation cover