•  
  •  
 
Big Data Mining and Analytics

Volume 5, Issue 1 (2022)

Research Articles

PDF

BCSE: Blockchain-Based Trusted Service Evaluation Model over Big Data
Fengyin Li, Xinying Yu, Rui Ge, Yanli Wang, Yang Cui, and Huiyu Zhou

PDF

A Comparison of Computational Approaches for Intron Retention Detection
Jiantao Zheng, Cuixiang Lin, Zhenpeng Wu, and Hong-Dong Li

PDF

Sampling with Prior Knowledge for High-dimensional Gravitational Wave Data Analysis
He Wang, Zhoujian Cao, Yue Zhou, Zong-Kuan Guo, and Zhixiang Ren

PDF

Toward Intelligent Financial Advisors for Identifying Potential Clients: A Multitask Perspective
Qixiang Shao, Runlong Yu, Hongke Zhao, Chunli Liu, Mengyi Zhang, Hongmei Song, and Qi Liu